Zpět

Řízení firemní výkonnosti je cesta k úspěchu

Štítky:

7.2.

Konference CAIM a CAFIN

Česká asociace interim managementu (CAIM) a Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) zorganizovaly první společnou konferenci na téma: Řízení firemní výkonnosti. Toto téma firmy často upozaďují nebo nevnímají, neboť prioritou bývá hlavně orientace na zisk nebo expanzi. Ukazuje se však, že to je jediná cesta k úspěchu a trvalému rozvoji firem. Netradiční setkání více než 50 specialistů na finance a řízení firem proběhlo 7. února 2019 v Praze v hotelu Golf. Vystoupili zajímaví hosté s konkrétními příběhy a příklady z praxe v ČR i zahraničí.

O své zkušenosti se podělilo hned několik interim manažerů z CAIM. Iniciátorem a moderátorem akce byl zkušený interim manažer specializující se na finance Tomáš Rybička. Dále se svými příběhy vystoupili za CAIM Ján Dolejš, Ladislav Novák, Petr Karkovský a Jana Dronská. Doprovodili je majitelé firem, jež prošly restrukturalizací nebo absolvovaly rozvojový projekt. Tato kombinace umožnila účastníkům konference vidět projekt ze dvou úhlů - očima toho, kdo vymyslel a implementoval řešení, ale i vlastníka, který se odhodlal najmout si interim manažera a nesl finanční a často i morální odpovědnost. Právě souhra a důvěra „partnerů“ se ukázaly jako nutné faktory úspěchu.

Zajímavý byl také pohled jednoho ze zaměstnanců – vedoucích pracovníků, který se v každodenním pracovním životě musel vyrovnávat s požadovanými změnami a nastolit ve své práci i v širším okolí uvnitř firmy nové principy a pravidla. Jak potvrdil například příběh firmy Enbra se zaměřením na řízení zásob a vázaných financí v nich pod vedením Petra Karkovského, byly tam i slzy, ale výsledek stojí za to. Příběh česko-francouzského projektu v Africe v podání Jána Dolejše zase potvrdil, že dobrý interim manažer si musí umět poradit se vším a to i v těžkých podmínkách, kde všechno chybí, je horko a nic nefunguje tak, jak jsme zvyklí.

Ladislav Novák a jeho kolega – spolumajitel developerského projektu zaujali účastníky poutavým vyprávěním a příběhem, ve kterém šlo o hodně peněz a také o udržení cti. Jeden zahraniční projekt – příběh restrukturalizace britské ocelářské společnosti s přesahem do ČR prezentovala Jana Dronská z CAIM. Zastoupila předsedu představenstva Rolanda Juncka, který kvůli nemoci nemohl přijet.

Příspěvky dalších řečníků byly rovněž zajímavé a inspirativní. Například prezentace Martina Ježka na téma: insolvence není ostuda a nemusí být konečná. Společně s insolvenčním správcem Davidem Jánošíkem mimo jiné připomněli, že čím dřív si majitel uvědomí, že je zle a nezvládne to sám, tím větší je šance, že to dopadne dobře.

Obě asociace se představily jako profesionální platformy sdružující odborníky, kteří neváhají šířit své cenné dlouholeté zkušenosti. Dotazníkové šetření na závěr potvrdilo, že organizace akce byla výborná, výběr témat i hostů přínosný a účastníci odcházeli spokojeni.

Prezentace řečníků: https://rizenivykonnosti.cafin.cz/wp-content/uploads/2019/02/Rizeni-firemni-vykonnosti_prezentace_2019.zip

Článek o akci: https://www.iprosperita.cz/lobby-info/9367-o-rizeni-vykonnosti-firmy

Galerie