Zpět

Setkání lídrů českého exportu

Štítky:

18.12.

Je mobilita pracovní síly v ČR na nízké úrovni? Jak byste ohodnotili mobilitu pracovní síly? Jaké kroky ze strany státu byste nejvíce ocenili na podporu mobility pracovní síly?

Otázkou je, zda, kde a jakou mobilitu pracovní síly skutečně potřebujeme. Aktuálně jsme často díky nízké nezaměstnanosti a doslovném hladu po řadě profesí spíše svědky fluktuace, kdy zaměstnanci „cestují“ mezi firmami s cílem „vyobchodovat“ si lepší podmínky, aniž by sami aktivně pracovali na zlepšení své nabídky (např. formou vzdělávání či jiného osobního rozvoje). Odchody mladých lidí s potenciálem rozvoje do velkých měst bohužel komplikují život významné části strojírenských podniků, které se z historických důvodů rozvinuly v krajích a obcích vzdálenějších od Prahy, Brna, Ostravy apod.

 

Přivítali byste zavedení EURA v ČR?

Do našeho praktického života se Euro promítá postupně stále více a více. Řada plateb mezi tuzemskými rezidenty je již v Eurech a také fluktuace koruny vůči Euru je aktuálně relativně malá, a pokud se vyskytla, tak byla i dostatečně predikovatelná. Takže bychom namísto ideologicky postavené otázky, zda a kdy musíme nebo nemusíme deklarovat přijetí Eura měli raději nechat vývoj plynout volně samospádem nějakým Dánským směrem, kdy praktické použití Eura v české ekonomice se bude vůči koruně postupně rozšiřovat a stabilizovat, ale pro případ nutnosti si ČR, jako malá, pružná, otevřená a exportně orientovaná ekonomika uchová možnost jakési záložní záchranné brzdy v podobě možnosti ve výjimečných situacích případně zasáhnout.