Zpět

Slovo předsedy CAIM Tomáše Pastrňáka

Štítky:

2.6.

Vážení členové České asociace interim managementu,

máme za sebou největší akci letošního prvního pololetí, tak si dovoluji trochu rekapitulovat…

Letošního ročníku konference CAIM se zúčastnilo celkem 74 účastníků. Přišli podnikatelé, bankéři, soukromí investoři, insolvenční správci. Týden před akcí již byla kapacita zvoleného sálu naplněna. Z toho plyne, že téma konference a osobnosti českého manažerského světa, které přednášely, přitáhly pozornost všech vybraných cílových skupin.

Konference přitáhla pozornost také České televize a vedení CAIM tím splnilo svůj další cíl – zajistit větší informovanost o vývoji interim managementu v ČR. Tyto aktivity vedoucí ke zviditelnění CAIM budou pokračovat i v následujícím období.

Opět se potvrdilo, že příprava akcí podobného typu je časově, organizačně i finančně náročná a žádný interim manažer ji nemůže připravovat samostatně. Zde vidím velký přínos našeho společného členství v CAIM. Rád bych poděkoval členům výboru panu Karáskovi, Buchtovi a Rybičkovi za spolupráci při přípravě a v průběhu konání konference. Velice kvalitní práci od svého nástupu do funkce sekretáře odvádí také slečna Tereza Varvařovská. Asociace bude taková, jakou si ji my sami uděláme!! Není cílem naší asociace zajišťovat interim manažerům kontrakty (od toho jsou na trhu zprostředkovatelé) našim cílem je sdružovat a umožňovat našim členům setkávat se s kolegy, podnikateli a zadavateli. Poslední akce se zúčastnili zástupci tří největších bank (Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka) všichni se zajímali o možnost využití interim manažerů, stejně tak účastníci z řad podnikatelů a investorů. Také insolvenční správci, kterým nestačí pouze jejich odbornost při řešení insolvenčních případů u větších podniků. Je vidět, že jsme svou aktivitou vytvořili poptávku a na akcích si ti, co prezentují, často dojednávají spolupráci na konkrétním projektu.

Aktuálně, ale v asociaci převládá vliv krizových manažerů. Už si někteří zadavatelé začínají CAIM spojovat s asociací krizových manažerů. Při volbách do výboru asociace jsme proto navrhli kandidáty z jiných oborů. Bohužel zástupkyně něžného pohlaví paní Tonová a paní Moravcová rezignovaly na členství ve výboru z časových důvodů. Také pan Čermák jediný z mužů ve výboru, který se nevěnuje jen restrukturalizacím a krizovému řízení výbor, opustil. Vyzývám proto širokou členskou základnu, aby navrhli sebe či jiné kandidáty na členy výboru. Na podzim plánujeme členskou schůzi, která by nové členy výboru zvolila. Nyní pracuje výbor ve složení: Tomáš Pastrňák- předseda, Petr Karasek – místopředseda, Tomáš Rybička – revizor a Vít Buchta - člen zodpovědný za regiony. Čtyřčlenný výbor je sice plně funkční, ale mezi sedm členů se práce rozděluje přece jen lépe. Budeme tedy rádi za Váš aktivní přístup a pomoc při dalším budování naší asociace. Zvažte proto své časové a odborné možnosti a pojďte aktivně přispět k dalšímu zviditelnění naší asociace a interim managementu v České republice.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, vynaložené úsilí se Vám určitě vrátí…

S pozdravem

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA předseda výboru CAIM