Zpět

Spolupráce Hospodářské komory a CAIM

Štítky:

18.4.

Informujeme členy CAIM, že dne 9. 4. 2014 byl předseda CAIM Tomáš Pastrňák zvolen za člena představenstva Krajské hospodářské komory Moravsko-slezského kraje. Jedním ze základních cílů v jeho funkci je zabezpečit úzkou spolupráci mezi CAIM a Hospodářskou komorou ČR. Chceme aktivně informovat o možnostech využití interim managementu, zprostředkovat kontakt mezi podnikateli a interim manažery, prosazovat větší využítí interim managementu při řízení firem v České republice. Prosíme členy CAIM, kteří jsou členy Hospodářské komory popř. ty kteří mají zájem se zapojit do budování vztahů mezi CAIM a Hospodářskou komorou ČR, aby zaslali své náměty a podněty na adresu sekretariátu CAIM. Email: j.mullerova@caim.cz.