Zpět

Tisková zpráva: Česká asociace interim managementu má nové vedení

Štítky:

24.1.

Členská schůze České asociace interim managementu na svém výročním zasedání dne 23.1.2013 mimo jiné volila nové vedení asociace. Novým předsedou asociace se stal Tomáš Pastrňák, místopředsedou byl zvolen Petr Karásek. Dalšími členy rady jsou Petr Karkovský, Luděk Čermák, Ján Dolejš, Petr Ševčík a Martin Stachník. Česká asociace interim managementu byla založena v roce 2010 a sdružuje interim manažery působící v různých oborech činnosti, převážně však v oblastech jako restrukturalizace firem, krizového řízení, financí a personálního řízení.

Interim management jako forma řízení je v České republice relativně novým trendem. Zájem o jeho využití však rychle roste. Řízení firmy pomocí interim manažera přináší firmám rychlý a měřitelný efekt. Podstatou je přijetí vysoce kvalifikovaného a zkušeného manažera, který za přesně stanovený čas, provede potřebné změny ve firmě, implementuje nové postupy nebo zajistí rozvoj nových obchodních vztahů.

Někdo vnímá interim manažera přednostně jako krizového manažera, restrukturalizátora, jiný naopak jako specialistu schopného implementovat konkrétní postupy nebo „rozjet" nový projekt. Interim management je rovněž efektivním řešením nástupnictví v soukromých firmách. Lze jej použít také jako dočasný zástup za neočekávanou a neplánovanou ztrátu kmenového manažera. Interim manažer může ve firmě například krátkodobě převzít obchodní oddělení, aby otevřel přístup na nové trhy, nebo se postavit do čela projektu a s nadhledem externího subjektu změnit strategii, najmout nové zaměstnance a utvořit nové pracovní týmy.

Angažováním zkušeného manažera řeší firmy svůj problém rychle a ekonomicky. Firmy mnohdy nemají ve svých řadách vhodného člověka pro provedení požadované změny a na trhu práce může jeho hledání trvat měsíce, navíc s nejistým výsledkem. Interim manažer do firmy přichází okamžitě, zpravidla jen na několik měsíců. Je odborně připraven vyřešit jasně specifikovaný úkol, ve stanoveném termínu a za předem určenou odměnu. Firmy popř. přímo jejich vlastníci takto získávají nezaujatý pohled, nové nápady a především know-how.

Poptávka po interim manažerech i v následujícím období poroste. Zvýšená poptávka se dá očekávat také z důvodů vysokého počtu insolvenčních návrhů na středně velké společnosti, které by mohly pod vedením zkušených manažerů projít reorganizací a znovu najít své místo na trhu. Počet firem, které se ocitají v úpadku neustále roste, ale včasným zásahem zkušeného týmu manažerů se dají vyčlenit funkční části firem. Ty se následně „po očištění" mohou stát příležitostí pro nové investory. Česká asociace interim managementu má jako jeden z cílů pro rok 2013 přispět právě ke snížení počtu firem, které skončí v konkursu. Při spolupráci věřitelů (hlavně bankovní instituce) s insolvenčními správci a zkušenými manažery se snad podaří navýšit procento firem, které byť projdou insolvenčním řízením, bude v těchto společnostech zachována výroba a zaměstnanost. V tomto ohledu má Česká republika oproti např. Německu a Rakousku co dohánět.

Ing. Tomáš Pastrňák, předseda CAIM