Zpět

TISKOVÁ ZPRÁVA: Veletrh příležitostí v interim managementu

Štítky:

25.11.

h2. VELETRH PŘÍLEŽITOSTÍ V INTERIM MANAGEMENTU

Česká asociace interim managementu připravila na 30. listopadu 2011 setkání interim manažerů a zástupců firem, kteří mají společný zájem o nové řešení v českém manažerském poradenství.

Setkání bude příležitostí jak pro interim manažery setkat se s potencionálními zákazníky, vyměnit si zkušenosti s dalšími interim manažery, tak i pro zástupce firem navázat kontakty s profesionálními interim manažery z různých oborů a seznámit se již se skutečnými konkrétními projekty.

Interim Management (IM) vznikl v 80. letech v Nizozemí jako reakce na nepružný trh. Dále se pak rozšířil do Anglie a Německa. Jednoznačná definice interim managementu neexistuje. V podstatě se jedná o dočasné působení manažera na předem dohodnutou dobu s pevně danými úkoly a cíli. Stále více společností si uvědomuje, že reakcí na rychle se měnící firemní potřeby může být cílené využití manažerských potenciálů, kterými firma nedisponuje a které jsou zapotřebí jen na určitou dobu.

Česká asociace interim managementu reagovala na tento nový fenomén tím, že začala pracovat v červenci 2010 a jako první asociace tohoto typu v ČR začala sdružovat interim managery, zprostředkovatele z této oblasti, právnické a fyzické osoby využívající interim management. Jejím cílem je rozvíjet informovanost a zvyšovat povědomí o tomto odvětví, koncentrovat know-how, identifikovat použití interim managementu v praxi, standardizovat úroveň interim managementu a služeb v této oblasti. Asociace poskytuje poradenství, ale také přichází s návrhy legislativních změn, kterými by bylo možné zakotvit IM v právním řádu ČR.

„Vznikem Asociace interim managementu jsme chtěli reagovat na vývoj českého trhu. V dnešním velmi konkurenčním prostředí a pod vlivem ekonomické krize stále více firem zvažuje najmout managery na dobu určitou. My jsme se rozhodli je sdružit spolu s poskytovateli do jedné asociace a nabídnout tak firmám to nejlepší co dnes trh nabízí," říká předseda asociace Vladimír Větrovský

Informace pro novináře: Ve středu 30. listopadu 2011 od 15.00 hodin v hotelu Jalta, Václavské náměstí45/818, Praha 1 Veletrh příležitostí v interim managementu. Účast novinářů možná po celou dobu konání akce. Hlavní program – Case studies bude od 15.00 do 16.30 hodin. Akreditace novinářů do 29. listopadu 2011 do 16.00 hodin.

Kontaktní osoba pro novináře: Ján Dolejš, tel.: 225 113 361, e-mail: jan.dolejs@pppartners.cz