Zpět

Výroční členská schůze zhodnotila činnost CAIM

3.12.

Výroční členská schůze zhodnotila činnost CAIM

Ve Velkých Popovicích proběhla 27. 11. 2019 výroční členská schůze CAIM, zaměřená na zhodnocení činnosti za uplynulý rok a volbu členů výboru.

První část setkání byla opět netradičně pojatá. Účastníci společně absolvovali exkurzi v pivovaru Velkopopovický Kozel. Při prohlídce s průvodkyní jsme navštívili současnou varnu, seznámili jsme se s výrobou piva a surovinami, s bohatou historií pivovaru a příběhem zakladatelské rodiny Ringhofferů. Pozdravili jsme živého maskota pivovaru kozla Oldu a samozřejmě nechyběla ochutnávka nefiltrovaného Kozla přímo v pivovarských sklepech.

Oficiální část schůze začala proslovem předsedy J. Dolejše. Hlavním tématem bylo vyhodnocení činnosti CAIM, které proběhlo formou prezentací a doplňujících informací jednotlivých členů výboru. Výbor se během roku zaměřil kromě provozních záležitostí, na posílení interní i externí komunikace. Předseda poděkoval aktivním členům, připomněl hlavní aktivity a uvedl základní údaje. Členská základna vykazuje pozvolný nárůst stejně jako nabídky práce pro IM. V letošním roce se podařilo uskutečnit několik menších akcí (semináře, diskusní setkání) a také větší akce ve spolupráci s dalšími subjekty. Mezi nejvýznamnější patřilo Restrukturalizační fórum a konference Finanční výkonnost firem. Aktivně jsme začali spolupracovat s Asociací poskytovatelů personálních služeb a pokračovala spolupráce s AutoSAP, Hospodářskou komorou a dalšími subjekty. Mediální komunikaci jsme zaměřili hlavně na spolupráci s časopisem Moderní řízení, podnikatelským zpravodajem Prosperita a měsíčníkem HK ČR Komora. V médiích se letos uplatnily citace a komentáře rekordního počtu členů.

Slavnostním bodem programu bylo předání certifikátů nově certifikovaným manažerům, kterými se v průběhu roku stali: P. Kotajný, V. Švehla, R. Řechka, J. Lazar, I. Hovadová a D. Petrů. Součástí vyhodnocení činnosti byla i zpráva o hospodaření asociace. Předseda následně také nastínil záměry pro nadcházející rok 2020.

Závěrečnou část tvořily volby do výboru spolku. Dle stanov skončil dvouletý mandát Jánu Dolejšovi, Václavu Korcanovi, Ivě Hovadové a Tomáši Pastrňákovi. Členy výboru byli hlasováním zvoleni opětovně Ján Dolejš a Iva Hovadová, novými členy jsou Jan Lazar a Radka Šušková. Následný výbor CAIM si opětovně zvolil předsedu asociace Jána Dolejše.

Výbor děkuje všem členům za účast na výroční schůzi a spolupráci na činnosti asociace.

Všechny fotografie z akce naleznete ZDE

-JD-

 

Galerie