Zpět

Výsledky dotazníkové akce 11/2010

Štítky:

15.11.

On-line průzkum byl prováděn od 29. 9. 2010 do 13. 10. 2010. Jeho součástí bylo 10 otázek na téma Povědomí o Interim managementu v České republice.

h3. Kontaktováno 578 respondentů v těchto pozicích: * GM/CEO 167(29%) * Řízení lidských zdrojů 177 (31%) * Liniové řízení, další 234 (40%) * 26% návratnost (150 responentů)

h3. Výsledky: * 73% respondentů se již setkalo s termínem Interim management * 67% respondentů se již setkalo se situací, kdy byla potřeba asistence Interim managera * 70% respondentů by si najalo Interim managera na projekt * 88% respondentů se nebojí svěřit zodpovědnost za řízení týmu najatému Interim managerovi (nárůst o 17%) * 67% respondentů ví, kde hledat Interim managera (nárůst o 5%) * 33% respondentů již pracovalo s Interim managerem přes zprostředkovatele IM, 53% z nich hodnotí spolupráci positivně

h3. Typický profil českého Interim managera: * celkem: 155 certifikovaných IM * věk: 42+ * pohlaví: 79% muž (v průměru 42,7 let) a 21% žena(v průměru 42,5 let) * vzdělání: vysokoškolské * délka zkušeností: 20+ * mezinárodní prostředí: ano * flexibilita: bez limitů v čase a prostoru

h3. Grafické znázornění

Galerie