Zpět

Zájem o interim management roste, Ostrava a Brno hlásí - "vyprodáno"

Štítky:

21.1.

Nový rok se v CAIMu letos nese ve znamení aktivity. Už 16 tého ledna se v Ostravě konala první akce. Téma "Konec krize aneb jak na to, aby bylo lépe" přitáhlo pozornost podnikatelů nejen z Ostravy a okolí, ale přijeli také podnikatelé z ostatních regionů. Dokonce jeden až z matičky Prahy. Kapacitní možnosti akce byly naplněny již týden před akcí a bohužel jsme museli pár zájemců přesměrovat na další setkání. Také Brno, kde se koná akce 29-tého ledna již hlásí - "vyprodáno". Na akci v Ostravě se živě diskutovalo a podnikatelé se zajímali nejen o zkušenosti přednášejících a možnosti interim managementu, ale sami přednášeli své podnikatelské příběhy a hledali možnosti řešení aktuálních situací.

Akce opět potvrdila, že tyto setkání podnikatelů a interim manažerů mají velký smysl a vedou nejen k navázání kontaktů, ale jsou prvním stupněm pro navázání obchodní spolupráce.

Jako předseda výboru CAIM budu velice potěšen, když se více členů našeho sdružení zapojí do přípravy těchto akcí a sami budou presentovat své zkušenosti. Věřte podnikatelé to ocení.

Tomáš Pastrňák, předseda CAIM