Zpět

Zářijová schůze Výboru CAIM

Štítky:

18.9.

Dne 14. 9. 2017 se konala v Praze další z pravidelných schůzí Výboru České asociace interim managementu, kde byli za nové členy CAIM přijati p. Luděk Blahut a advokátní kancelář Adam Batuna Legal. Dalšími body programu byla např. účast asociace na TMA Restrukturalizačním fóru, které se bude konat dne 31. 10. 2017 v prostorách České národní banky, dále spolupráce s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně nebo příprava členské schůze, která se uskuteční dne 23. 11. 2017 v Praze, kde by mělo dojít k volbě šesti nových členů Výboru.

Říjnová schůze Výboru je naplánovaná na 11. 10. 2017 v Brně.