Petr Karásek

Základní informace

 • Funkce ve sdružení: Místopředseda
 • Člen od: 01.04.2012
 • E-mail: petr.k.karasek@email.cz
 • Lokalita pro pracovní nasazení: ČR, SR, PL, další země střední a východní Evropy, SNS, Pobaltí apod.
 • Linkedin: Petr Karásek
 • Jazyky: Anglicky, rusky, německy

Petr Karásek působí jako nezávislý interim manažer a konzultant zaměřený na oblast restrukturalizací a krizového řízení zejména výrobních společností, je člen mezinárodní Tournaround Management Association a zastupuje CAIM ve vedení Svazu automobilového průmyslu ČR. Petr Karásek byl jmenován členem Rady vlády Ministerstva dopravy České republiky; Červenec 2016.

V předešlých pozicích působil jako vrcholový manažer např. při restrukturalizacích společností TATRA TRUCKS, ŠKODA Transportation, DISA Industries, KORD Group, ESSA Czech, AWELD a Jablonex Group nebo jako klíčový partner a specialista při dalších zhruba 10 projektech. Předtím působil dlouhodobě ve společnosti KAROSA IVECO, mj. jako konstruktér, obchodní ředitel, člen představenstva a člen širšího vedení nadnárodní skupiny Irisbus – Renault V.I.

Specializace: 

 • Krizové řízení
 • Restrukturalizace společností
 • Změnové procesy
 • Příprava nové strategie a následná implementace
 • Zavádění procesního a projektového řízení
 • Zvyšování celkové efektivity činnosti
 • Příprava na prodej společností
 • Motivace a mentoring managementu společností klientů

Funkční specializace

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management

Působení v oborech

 • Výroba strojů, zařízení a komponentů
 • Finální výroba vozidel, resp. dopravní techniky obecně
 • Prodej, marketing průmyslových výrobků a souvisejících služeb

Certifikace

 • Strojní fakulta Vysokého učení technického – Diplom (Ing.), Obor konstrukce strojů; 24.6.1987
 • Sheffield Hallam University – Master of Business Administration (MBA), 7.10.2002
 • Právnická fakulta Masarykovy University v Brně a Nottingham Trent University – Master of Laws (LL.M), 5/2010
 • Certifikovaný interim manager CAIM

 

 

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

| AWELD, Interim výkonný ředitel

 • revitalizace menší výrobní společnosti s výrazně klesajícími výsledky a rizikem krizové situace zaměřené na zakázkovou výrobu strojů a jejich servis
 • nastavení vnitřních procesů, ekonomického řízení, změny v organizaci a plánování výroby, zavedení SŘJ
 • příprava střednědobé strategie rozvoje a obchodní politiky, nastavení odpovídajícího motivačního systému
 • výsledek mise: zvýšení zisku, výrazné zvýšení produktivity o 45%, zlepšení kvality a dodržování termínů zakázek, snížení nákladů

| KAROSA - IVECO, Obchodní ředitel, člen představenstva

 • restrukturalizace všech obchodní aktivit na domácím i zahraničních trzích ve spolupráci s mateřskou Renault V.I.
 • nárůst prodejních výsledků o 100%, rozvoj zcela nových segmentů trhu, zavedení konceptu poprodejních služeb
 • reengineering a implementace IS SAP; příprava projektu výroby v ex SSSR

| ŠKODA Transportation, Výkonný ředitel – interim mise

 • krizové řízení a restrukturalizace výrobní společnosti (zejména finanční, výrobní a obchodní oblasti)
 • implementace efektivních metod ve výrobě, logistice, nákupu a vývoji nových výrobků
 • výsledek mise:
 • - nárůst obratu z 685 to 1 600, provozního HV z -690 na +350, IBT z – 800 na + 320 MCZK
 • - nárůst zásobníku zakázek ze 750 na 9 500 MCZK, což tvořilo zásobník na ca následující desetiletí

| JABLONEX GROUP, Interim výkonný ředitel restrukturalizace společnosti

 • záchranná restrukturalizace skupiny vzniklé fúzí 7 nezávislých společností s 19 různými akcionáři
 • analýza stávajících aktivit, zaměření na core business, outsourcing nebo ukončení neperspektivních oborů; rozvoj některých nových produktů a služeb, diverzifikace výroby
 • zvýšení efektivity činností a produktivity, redukce o více jak 2 000 zaměstnanců, outplacement ve spol. se 7 nezávislými odborovými organizacemi a regionálními úřady
 • krátkodobá strategie pro části společnosti vybrané k dalšímu rozvoji a odprodeji investorům
 • výsledek mise:
 • - finanční stabilizace, snížení pohledávek, zásob, zvýšení kvality výroby, snížení reklamací a zpoždění dodávek, motivace zbylých zaměstnanců k další činnosti
 • - příprava plánů na postupný prodej připravených částí; následné předání vybraným agentům realizujícím prodej dle připravených plánů

| TATRA TRUCKS, Interim výkonný ředitel

 • krizové řízení a restrukturalizace tradičního výrobce těžkých terénních nákladních automobilů
 • důkladná analýza slabých stránek a potenciálu ke zlepšení
 • návrh střednědobé strategie stabilizace firmy a její přípravy na další rozvoj
 • rozpracování detailního akčního plánu pro realizaci celé restrukturalizace
 • nastavení odpovídajících metod řízení, organizace a způsobu práce, zjednodušení a zeštíhlení organizační struktury, vytvoření efektivních pracovních týmů doplněných o zkušené odborníky a manažery zvenčí
 • nastavení efektivních kontrolních mechanismů a systému reportingů
 • obnovení důvěry zákazníků, dodavatelů, bank a dalších partnerů
 • výsledek mise:
 • - firma byla zachráněna, historická kontinuita výroby nákladních vozidel Tatra byla udržena
 • - nastavena, implementována a prakticky ověřena nová strategie
 • - výrazně zkráceny procesy průchodu zakázky firmou v podobě zkrácení dodacích termínů zakázkově vyráběných výrobků
 • - nárůst tržeb, návrat k ziskovosti, vytvoření a zvyšování zásobníku zakázek
 • - příprava prvních nových investic a nových či inovovaných výrobků
 • - výběr a příprava manažerů na další samostatné působení po skončení projektu IM
 • - několikanásobné zvýšení hodnoty/ceny firmy

| DISA Industries, Interim výkonný ředitel

 • restrukturalizace společnosti s neuspokojivou efektivitou (součást nadnárodní obchodně výrobní skupiny)
 • redesign firemních procesů v konstrukci, přípravě výroby, výrobě, logistice, nákupu, obchodě a servisu; zavedení projektového řízení, zefektivnění organizace včetně vazeb na zahraniční partnery
 • výsledek mise:
 • - nárůst produktivity o 30%, snížení reklamací a kvalitativních neshod o 80%, zkrácení výrobních lhůt o 10%, změna v dodávkách ND z režimu do 48 na režim do 24 hod.
 • - celkové zvýšení hodnoty firmy před jejím následným prodejem novému finančnímu investorovi