Radek Řechka

Základní informace

Spoluzakladatel a ředitel Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva. 15 let byl ve vedení této školy, kde měl na pozici ředitele a kvestora na starost kompletní strategii a vedení této instituce. Má zkušenosti s procesním a projektovým řízením, marketingovou strategií a hlavně s komunikací s lidmi. Realizace konkrétních projektů akvizic a fúzí. Vyznavač agilního a holistického přístupu řízení. 

Specializace: 

 • Procesní řízení
 • Projektové řízení
 • Změnový management
 • Operativní řízení
 • Slučování a fúze společností
 • Marketing a marketingová strategie

Funkční specializace

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management
 • Státní správa
 • IT
 • Obchod a marketing

Působení v oborech

 • Zdravotnictví
 • ICT
 • Vzdělávání
 • Veřejná správa a samospráva
 • Marketing a prodej
 • Finance

 

 

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty