AJKA – SOLUTION s.r.o. (ČEKATEL)

Základní informace

 

V Ajce najdete zkušené lidi. Každý z nás za těch minimálně 15 let prošel řízením výroby, kvality nebo i celých firem. Fandíme novým a moderním technologiím, které vždy stavíme na léty praxe prověřených standardních procesech. 

Od ostatních se odlišujeme právě mnohaletými praktickými zkušenostmi. Máme za sebou projekty pro výrobní firmy v automotive sektoru, strojírenství, elektrotechnice i zdravotnickém průmyslu, a to jak přímo u finálních výrobců (OEM), tak i jejich dodavatelů. Pomáháme firmám s projekty, na které nejsou personálně vybavené nebo s jejich realizací nemají zkušenosti.
Specializujeme se na konzultační a personální služby v průřezových oblastech řízení výrobních i nevýrobních podniků.

Vybereme pro vás týmovou posilu v podobě manažera, který přináší synergii, pohodu a zkušenosti do týmu. Dokážeme vaše projekty posunout k lepším výsledkům. Naši odborníci ochotně sdílejí své osobní know-how a vlastní zkušenosti, které zůstanou ve firmě i poté, co manažer odejde.

Specializace

  • Audity a analýzy, Automatizace a robotizace procesů, Business development, Coaching, mentoring, lectoring, Finance, kontroling a reporting, Hledání úspor, Informační technologie a systémy, Krizový management, Lean manufacturing a další metody, Optimalizace procesů, Outsourcing, insourcing, kooperace, Personalistika, řízení lidských zdrojů, HR, Procesní management, Projektový management, Řízení kvality, systémy řízení kvality a rizik, Stěhování, lokalizace a náběh výrob

Působení v oborech

  • Automobilový průmysl, Poradenství a konzultace, Elektrotechnika, Energetický průmysl a energetika, Informační a komunikační technologie, robotizace, Letecký průmysl, Logistika, zásobování a distribuce, Potravinářství, Strojírenství, Zbrojní průmysl, Zpracování plastů a pryží, Železniční průmysl

Certifikace

  • ISO 9001:2015
  • ISO/IEC 27001:2013
  • TISAX, level 2

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty