Členská základna

Výbor sdružení

Revizor sdružení

Tajemnice sdružení

Fyzické osoby

Právnické osoby - Firmy

Právnické osoby - Zprostředkovatelé interim managementu