Marián Lipovský (ČEKATEL)

Základní informace

Marián Lipovský má dlouholeté manažerské zkušenosti ve firmě s celkovým nadhledem na firmu, zkušenosti od marketingu, obchodu, financí až celkovými procesím řízením operativních oddělení. Vybudování kvalitního týmu, který spolupracuje považuje za prioritu.

 

Funkční specializace

  • Exekutivní řízení firem a firemních divizí, Finance, kontroling a reporting, Hledání úspor, Krizový management, Lean manufacturing a další metody, Logistika a zásobování, Optimalizace procesů, Procesní management, Provozní řízení, Strategické řízení a rozvoj firem, Tvorba strategií včetně implementace, Výroba a související procesy, Změna a budování firemní kultury

Působení v oborech

  • Automobilový průmysl, Hutnictví a slévárenství, Strojírenství

Certifikace

  • SIX SIGMA – ID E08TGB10 Green Belt

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty