MSV BRNO

BUSINESS DEN CAIM na strojírenském veletrhu v Brně 2023

Chceme být vidět na významných akcích, a tak jsme se rozhodli mít poprvé vlastní program na MSV v Brně

Česká asociace interim managementu se představila na MSV v Brně odborné veřejnosti formou BUSINESS DNE ve středu 11. října v pavilonu E hned u hlavního vstupu na výstaviště. Součástí byl seminář a debata s průmyslovými lídry. Obě akce byly zaměřené na praktické možnosti řešení dopadů nepříznivého vývoje českého hospodářství na průmysl a zejména na střední a menší firmy, na jejich rozvoj a konkurenceschopnost.

Seminář o interim managementu

Dopoledne proběhl seminář na téma ROLE INTERIM MANAGEMENTU PŘI TRANSFORMACI PRŮMYSLU, na kterém krizový a restrukturalizační manažer Petr Karásek, viceprezident České asociace interim managementu, prezentovat zkušenosti interim manažerů z různých provozních restrukturalizací průmyslových podniků, vč. společnosti TATRA TRUCKS, a možnosti jejich využití. Zaměřil se na problematické záležitosti, kterým by se měly firmy ve svém zájmu vyhnout, ale také na postupy, které pomohly nastartovat další rozvoj podnikatelských subjektů.

V semináři byly demonstrovány čtyři konkrétní příběhy firem, které se dostaly do potíží. Na těchto příkladech z praxe byly demonstrovány čtyři hlavní typické slabiny středních a menších českých privátních firem – tedy absence vize a slabá strategie, neefektivní organizace a malá pozornost nastavování procesů ve firmě, „nevybalancovanost“ byznys modelu s disponibilními zdroji a nedobrá práce s lidmi. Právě v těchto oblastech může být zkušený interim manažer velkou pomocí takovýmto firmám či jejich majitelům. Interim manažer či mini-tým interim manažerů může v takovýchto situacích pomoci nezávislým a zkušeným pohledem zvenčí, navržením a doporučením vhodných postupů či přípravou konkrétních akčních plánů, převzetím dočasné odpovědnosti za říze ní firem nebo jejich částí včet plnění dohodnutých akčních plánů a nakonec i případně mentoringem vlastníků či vybraných manažerů.

Debata se zkušenými manažery

Druhou akcí byla odpolední debata se zkušenými manažery z průmyslových firem pod názvem CESTA K PROSPERITĚ – OD SUBDODAVATELE K FINALISTOVI aneb STRATEGIE JE ZÁKLAD! O své zkušenosti se podělil Petr Rusek, bývalý obchodní ředitel KAROSY/IVECO, restrukturalizační obchodní ředitel a předseda představenstva TATRA TRUCKS, nyní majitel subdodavatelské společnosti do automotive. Druhým řečníkem byl Marián Lipovský, vrcholový manažer SONY Slovakia, Železáren Hrádek a ZETOR Brno. Dvojici top manažerů doplnil Martin Tvarůžek, průmyslový designer, držitel ocenění Red Dot Best of the Best 2023. Debatu moderovala PR manažerka, dříve redaktorka a moderátorka České televize, Jana Dronská. Společně se v debatě pokusili na základě zkušeností sestavit návod na to, jak se firmy mohou stát úspěšnější a odolnější ve složitých podmínkách velké konkurence, silného tlaku zákazníků a dalších problémů doléhajících na český průmysl.

Spolupracujeme s partnery

Zvolená témata volně navázala na loňský podcastový seriál časopisu MM Průmyslové spektrum a České asociace interim managementu Jak vést firmu k prosperitě ve složité době. Partnerem BUSINESS DNE byla kromě vydavatelství magazínu MM Průmyslové spektrum také Regionální hospodářská komora Brno. Během celého dne byl prostor na setkání s interim manažery a na diskuse nejen nad vývojem české ekonomiky a dopady na průmysl. Zájemci se mohli dozvědět, jak interim manažeři pracují a postupují, na jaké situace je možné je využít nebo jak si vybrat ty správné.

Pro vystavovatele i návštěvníky veletrhu mohl být BUSINESS DEN CAIM příležitostí podívat se na podnikání jiným úhlem pohledu a najít inspiraci k dalším významným krokům. Obě akce navštívilo kolem 50 lidí. Akci můžeme považovat za úspěšnou.

Vysoká návštěvnost veletrhu

64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu vzbudil u odborné veřejnosti velký zájem a přesvědčivě obhájil smysl veletrhu v době digitální transformace průmyslové výroby. Expozice 1312 vystavujících firem ze 43 zemí obsadily 10 pavilonů brněnského výstaviště. Celková návštěvnost se za čtyři veletržní dny přiblíží k 60 000 lidí.

Oslovení vystavovatelé se shodují, že letošní ročník MSV proběhl v pozitivní atmosféře dané vysokou návštěvností a zejména kvalitou jednání. „Mnoho návštěvníků sem přišlo nejen řešit konkrétní byznys, ale i najít nové obchodní partnery, což naplnilo základní smysl veletrhu. Možnost prohlédnout si exponáty fyzicky, případně i v chodu, je při výběru technologií pro průmyslovou výrobu nadále klíčová a nenahraditelná jinými formami prezentace,“ uvedl Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Článek v MM průmyslovém spektru o akci:

https://www.mmspektrum.com/technicke-novinky/msv-2023-caim-predstavil-zpusoby-pro-zachranu-firmy-a-nejen-to