Výhody členství

Jaké výhody přináší členství v asociaci

 

Networking Zvýšení viditelnosti Nové obchodní příležitosti
Setkávání s profesními kolegy, potenciálními klienty, zprostředkovateli interim managementu i dalšími zajímavými lidmi z business komunity. CAIM často slouží jako první informační zdroj zájemců o vyhledání interim manažera. Každý ze členů CAIM má svou specializaci a nezřídka u konkrétní zakázky potřebuje také kolegy s jinou odborností. Členové CAIM v takových případech pochopitelně nejprve oslovují kolegy z asociace.
      Možnost prezentace Know how  Prestiž a známka kvality 
CAIM je založen na aktivní práci svých členů, kteří mohou nabídnout zajímavé téma a vystupovat při účasti potenciálních zákazníků na konferencích či kulatých stolech pořádaných CAIM.
Přístup k „know how“ interim manažera (přístupné pouze řádným členům CAIM). V neposlední řadě je to prestiž a známka kvality vyplývající z členství v asociaci kladoucí na své členy vysoké profesní i etické nároky.