Jak se stát členem

Jaké výhody přináší členství v CAIM?

 • Networking: setkávání s profesními kolegy, potenciálními klienty, zprostředkovateli interim managementu i dalšími zajímavými lidmi z business komunity.
 • Zvýšení viditelnosti na trhu interim managementu: CAIM často slouží jako první informační zdroj zájemců o vyhledání interim manažera.
 • Nové obchodní příležitosti plynoucí ze vzájemné spolupráce členů CAIM: každý ze členů CAIM má svou specializaci a nezřídka u konkrétní zakázky potřebuje také kolegy s jinou odborností. Členové CAIM v takových případech pochopitelně nejprve oslovují kolegy z asociace.
 • Možnost prezentace: CAIM je založen na aktivní práci svých členů, kteří mohou nabídnout zajímavé téma a vystupovat na konferencích či kulatých stolech pořádaných CAIM.
 • Přístup k „know how“ interim manažera (přístupné pouze řádným členům CAIM).
 • V neposlední řadě je to prestiž a známka kvality vyplývající z členství v asociaci kladoucí na své členy vysoké profesní i etické nároky.

Kdo se může stát členem?

Členem CAIM se může stát fyzická i právnická osoba, která splňuje podmínky dané Stanovami.

Jaký je postup příjetí nového člena?

 • Zahájit proces přijetí můžete na základě žádosti o členství, která je ke stažení ZDE
 • Vyplněná a podepsaná žádost o členství se zasílá poštou na adresu sdružení a naskenovaná emailem na adresu info@caim.cz
 • K žádosti je potřeba doložit životopis v českém jazyce a podepsaný etický kodex manažera
 • Následně je žádost o členství schvalována výborem sdružení
 • Členství vzniká dnem schválení žádosti o členství a zaplacením členského příspěvku pro daný rok
 • Pro více informací kontaktujte tajemnici

Členský poplatek

 • Rozložení členských příspěvků a poplatků za služby ZDE
 • Roční členský příspěvek je krácen úměrně počtu čtvrtletí, v nichž trvá členství