Certifikace interim manažera

Certifikace interim manažera a kritéria

Certifikace interim manažera je osvědčením jeho profesní způsobilosti. Potvrzuje vysoký stupeň odbornosti, víceleté zkušenosti i úspěchy v oblasti interim managementu a dává tak držitelům větší prestiž. Certifikovaný interim manažer disponuje dostatečnými znalostmi a praxí, které byly ověřeny kritickou oponenturou zástupců profesní komunity. 

Základním kritériem pro získání certifikace je prokázání manažerských kvalit na konkrétních projektech. Při certifikačním procesu však interim manažer neobhajuje jen profesní a odborné kvality, ale prokazuje také lidské kvality, flexibilitu, komplexní přístup k řešené problematice a svůj zájem neustále na sobě pracovat. 

Česká asociace interim managementu uděluje certifikaci svým členům od roku 2016. Cílem je prostřednictvím certifikací podporovat růst kvalitních českých interim manažerů, dosahovat nejvyšších profesních standardů v oboru a tím přispívat ke stabilitě i rozvoji podnikatelských subjektů v ČR. Certifikovaný interim manažer se může prokazovat certifikátem vydaným Českou asociací interim managementu a potvrzeným dvěma členy výboru, jakožto výkonného orgánu spolku.

Certifikace společně s autorizací oboru interim management, kterou České asociaci interim managementu jako jedinému subjektu udělila Hospodářská komora České republiky, je nejvyšším možným oficiálním potvrzením kvality interim manažerů v České republice.

Povinná kritéria certifikace:

  1. Interim manažerská praxe – min. 3 realizované projekty interim manažerského charakteru, krizového managementu či jakéhokoliv dlouhodobého rozvojového projektu, na kterém se manažersky podílel (může nahradit i relevantní praxe ze zaměstnaneckého poměru), min. 1 z toho prokazatelně úspěšný1
  2. Věk starší 40 let
  3. Garance člena CAIM, který je v CAIMu alespoň 2 roky
  4. Právně trestní bezúhonnost2
  5. Sociální nezávislost na 1 rok3
  6. Minimálně 2 roky členství v CAIM

Doporučená kritéria:

  1. Dokončené VŠ vzdělání4
  2. Znalost jednoho světového jazyka5

Ve všech aspektech může předsednictvo udělit výjimku, popřípadě zmírnit pravidlo. Tato výjimka nebo toto zmírnění musí být zdůvodněno.

Zobrazit žádost o udělení certifikace interim manažera

1Nutné doložit zprávu o průběhu a výsledku projektu.
2Zejména ve věcech mravní a morální integrity či trestních deliktech vážného hospodářského charakteru.
3Na bázi čestného prohlášení
4Zaslání kopie závěrečného osvědčení o úspěšném absolutoriu.
5Na bázi čestného prohlášení - výbor si vyhrazuje právo tvrzení ověřit.