Radek Řechka

Základní informace

Spoluzakladatel a ředitel Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva. 15 let byl ve vedení této školy, kde měl na pozici ředitele a kvestora na starost kompletní strategii a vedení této instituce. Má zkušenosti s procesním a projektovým řízením, marketingovou strategií a hlavně s komunikací s lidmi. Realizace konkrétních projektů akvizic a fúzí. Vyznavač agilního a holistického přístupu řízení. 

Specializace: 

  • Exekutivní řízení firem a firemních divizí, Informační technologie a systémy, Krizový management, Optimalizace procesů, Outsourcing, insourcing, kooperace, Podpora při fúzích a akvizicích, Procesní management, Projektový management, Provozní řízení, Strategické řízení a rozvoj firem, Tvorba strategií včetně implementace, Změna a budování firemní kultury, Změnový management

Působení v oborech

  • Poradenství a konzultace, Sport a souvidející činnosti, Statní a veřejná správa, Zdravotnictví a sociální péče

Cartifikace

  • Certifikovaný interim manažer

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty