Marie Savara

Základní informace

Marie Savara působí v České asociaci interim managementu od roku 2018, kde se věnuje administrativní činnosti spolku a stará se o potřeby členů. Komunikuje se spolupracujícími organizacemi a s novými zájemci o členství. Spravuje interní zpravodaj, webové stránky a kontroluje závazky a finance spolku. Vyřizuje poptávky a další aktivity spojené s činností CAIM.

 

Zajímá vás cokoliv o CAIM → → → kontaktujte naší tajemnici 

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty