Iva Hovadová

Základní informace

 • Funkce ve sdružení: Člen výboru
 • Člen od: 10.01.2017
 • E-mail: iva.hovadova@seznam.cz
 • Linkedin: Iva Hovadová
 • Telefonní číslo: +420 606 611 660
 • Jazyky: anglický, ruský

 

Iva Hovadová je nezávislý konzultant a certifikovaný interim manažer specializující se na krizové a změnové řízení, restrukturalizace firem, optimalizace firemních procesů,  revitalizace a vedení společností, na oblast rozvoje obchodu, poprodejních služeb a komplexního zákaznického servisu.

Specializace:

 • Krizový management
 • Projektový a změnový management
 • Analýza aktuálního stavu společností, návrhy nové strategie a její implementace
 • Návrhy na řešení problémových oblastí společností
 • Zvyšování efektivity a činností
 • Řízení a vedení
 • Budování, restrukturalizace a management služeb – péče o zákazníka, servisní činnost, obchodní činnost, dokumentace, školení, marketingová činnost, systém a řízení obchodní/servisní sítě 

Funkční specializace

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management
 • Obchod, služby, marketing
 • Řízení firem

Působení v oborech

 • Strojírenství
 • Automotive
 • Doprava, dopravní technika
 • Zákaznické služby, poprodejní služby

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

2013 – 2016 | TATRA TRUCKS a.s., Ředitelka prodejních služeb

 • Řízení divize služeb v době restrukturalizace
 • Vybudování poprodejních služeb, vybudování a řízení obchodní/servisní sítě v celosvětové působnosti
 • Řízení poprodejních služeb – odbor prodeje ND, odbor zákaznického servisu, odbor interního servisu, odbor dokumentace a školení
 • Zodpovědnost za stanovení obchodní a cenové politiky, za nastavení a řízení poprodejních služeb vč. lidských zdrojů, za hospodářské výsledky, za tržby z prodeje ND, servisní činnosti a dalších poprodejních aktivit

1990 – 2013 | Karosa a.s., Iveco Czech Republic a.s., Nákup a prodej, manažerské pozice v rámci poprodejních služeb/obchodního úseku

 • Řízení týmů poprodejních služeb 
 • Řízení obchodu ND, marketingu, technické podpory prodeje, kodifikace, databáze atd.
 • Budování a řízení obchodní a servisní sítě – nastavení systému a pravidel pro dealery + servisy, Tvorba a uzavírání dealerských a servisních smluv
 • Stanovení a řízení obchodní + cenové politiky
 • Stanovení politiky rozvoje
 • Zavádění nových systémů řízení a práce dle modelů zahraničních holdingových partnerů

xxxx – xxxx | ESSA CZECH – interim obchodně-technická ředitelka

 • Řízení týmů obchodního a technického úseku ve fázi před vyhlášením insolvence i v době insolvence
 • Nastavení systému práce, obchodní a cenové politiky, změny a přejednání obchodních vztahů, významné zvýšení ekonomické efektivity a nastavení systému logistiky bez pozastavení výroby a zpoždění dodávek zákazníkům v systému „JUST in TIME“

 

xxxx – xxxx | PARS KOMPONENTY

 • Analýza společnosti, strategie, akční plán
 • Nastavení systému a vybudování zákaznických služeb

 

xxxx – xxxx | KAR – ADIP, KAR-mobil

 • Analýza společnosti,
 • Návrhy systému ke zlepšení výkonnosti společnosti a využití synergie jednotlivých společností ve skupině