Luděk Čermák

Základní informace

Luděk Čermák je interim manažer specializující se na oblast řízení firem a corporate performance. Dále se zaměřuje na „Task Force“ ve výrobě a automobilovém průmyslu. Při své práci využívá jak svého technického vzdělání, tak vzdělání v oblasti managementu a financí. V minulosti působil ve statutárních a kontrolních orgánech společností.

V roce 2009 založil vlastní společnost. Je zaměřen na pozice interim CEO/COO/CFO, případně působí jako statutární zástupce. V případě potřeby pracuje i s týmem svých českých a německých partnerů.

Nadále kontinuálně rozšiřuje své vzdělání, v roce 2018 získal certifikaci „Interim Executive (EBS)“ na EBS Business School v Oestrich-Winkel v Německu. Studium zakončil vypracováním thesis na téma: „Operativní Task Force management na základě konkrétního příkladu“ v oblasti automobilového průmyslu TIER1.

Je členem dvou německých profesních asociací: „DDIM“ - „Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V.“ a „BRSI“ - „Bundesvereinigung Restrukturierung Sanierung und Interim Management e.V.“.

Funkční specializace

  • Audity a analýzy, Automatizace a robotizace procesů, Business development, Coaching, mentoring, lectoring, Exekutivní řízení firem a firemních divizí, Finance, kontroling a reporting, Finance, daně, Finance, financování, Finance, risk management, Finance, účetnictví, konsolidace, Hledání úspor, Insolvenčních řízení a reorganizace, Krizová komunikace, Krizový management, Lean manufacturing a další metody, Logistika a zásobování, Off-shore projekty, Optimalizace procesů, Outsourcing, insourcing, kooperace, Podpora při fúzích a akvizicích, Procesní management, Projektový management, Provozní řízení, Průmyslové inženýrství, Restrukturalizace a transformace, Revitalizace firem a jejich divizí, Řízení kvality, systémy řízení kvality a rizik, Stěhování, lokalizace a náběh výrob, Strategické plánování, Strategické řízení a rozvoj firem, Tvorba strategií včetně implementace, Výroba a související procesy, Změna a budování firemní kultury, Změnový management, Zvyšování efektivity a výkonnosti firem

Působení v oborech

  • Automobilový průmysl, Bankovnictví, investiční fondy, Poradenství a konzultace, Doprava a dopravní technika, Dřevozpracující průmysl, E-commerce, Elektrotechnika, Energetický průmysl a energetika, Farmacie, FMCG (rychloobrátkové zboží), Frančízing, Hornictví, dobývání a primární zpracování nerostných surovin, Hutnictví a slévárenství, Chemický průmysl, Informační a komunikační technologie, robotizace, Kosmetický průmysl a výroba hygienických a čistících prostředků, Letecký průmysl, Logistika, zásobování a distribuce, Media, Nábytkový průmysl, Velkoobchod, maloobchod, Odpady a cirkulární ekonomika, Pojišťovnictví, Potravinářství, Polygrafie, Reality, Sklářský a keramický průmysl, Služby (jinde neuvedené), Sport a souvidející činnosti, Start up, Stavebnictví a reality, Strojírenství, Školství a vzdělávání, Textilní průmysl, Tiskařství a papírenství, Vodohospodářství, Zbrojní průmysl, Zdravotnictví a sociální péče, Zemědělství a primární zpracování zemědělských produktů, Zpracování plastů a pryží, Železniční průmysl

Certifikace

  • 2018 – certifikovaný „Interim Executive (EBS)“ na německé univerzitě - EBS Business School v Oestrich-Winkel
  • 2016 – certifikovaný mediátor Asociace mediátorů České republiky „AMČR“
  • 2013 - “Lean Six Sigma - BLACK BELT“

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty