Jan Lazar

Základní informace

Jan Lazar je Interim Manažer a konzultant specializující se na oblast HR. Působil na vedoucích pozicích například ve společnostech Plzeňský Prazdroj, DHL, Magna Exteriors & Interiors, Kovolis Hedvikov, Vendavo CZ, O-I Manufacturing nebo DOOSAN Bobcat.

Jeho specializací je zejména optimalizace HR procesů a realizace organizačních změn. Facilitátor, trenér a certifikovaný kouč a mediátor se zkušenostmi z ČR i zahraničí.

Jako Interim manažer působí od roku 2012, je jednatelem a majitelem společnosti Interim HR, s.r.o. 

 

Funkční specializace

  • Audity a analýzy, Coaching, mentoring, lectoring, Krizový management, Optimalizace procesů, Outsourcing, insourcing, kooperace, Personalistika, řízení lidských zdrojů, HR, Projektový management, Změna a budování firemní kultury, Změnový management

Působení v oborech

  • Automobilový průmysl, Poradenství a konzultace, Doprava a dopravní technika, E-commerce, Farmacie, Logistika, zásobování a distribuce, Velkoobchod, maloobchod, Školství a vzdělávání

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty