Michal Olexa

Základní informace

Michal pracuje jako nezávislý interim manager a poradce, zároveň je také majitelem start up firmy Geocontrolling s.r.o.

Michal pracoval v manažerských a interim pozicích v obchodním, výrobním či poradenském sektoru, a to doma i v zahraničí. Jeho klienty či zaměstnavateli byly jak velké nadnárodní firmy, tak i firmy s domácím kapitálem.

V rámci své činnosti pracoval nejčastěji na pozicích finančního či provozního ředitele. Většinou se jednalo o firmy, které chtěli rychle expandovat, což vyžadovalo schopnost “za pochodu" měnit a zavádět nové procesy a nástroje. Součástí této činnosti bylo provedení nezbytných organizačních a personálních změn. Výsledkem bylo dosažení stavu, kdy vnitřní uspořádání firem nebylo překážkou, ale naopak podporou při expanzi na cílové trhy.

Specializace

  • Finance a provoz
  • Řízení expanze
  • Modelování a optimalizace procesů

Funkční specializace

  • Finance

 

 

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty