GiVE Management Consulting GmbH

Základní informace

 • Člen od: 01.05.2016
 • E-mail: info@give-consulting.com
 • Lokalita pro pracovní nasazení: Evropa (DE, CH, A, PT, ES, CZ, SK, HU, RO, RU a dalsi) ale i Mexiko, Indie a Čína
 • Telefonní číslo: +420 724 161 191
 • Webové stránky: www.give-consulting.com
 • Adresa: Widenmayerstr. 41, Mnichov D-80538

 

Společnost GiVE Management Consulting GmbH je konzultační společnost s mezinárodní působností, která díky lokálním týmům expertů (consultanti & interim manageři) v jednotlivých zemích disponuje i detailní znalostí lokálních specifik.

GiVE nabízí své konzultační služby v oblasti vstupu na nové trhy, vyhledání vhodných dodavatelů, překlenutí přechodného období krize, organizačních změn, restrukturalizace, optimalizace výroby a logistiky nebo interim manažery / experty pro případ dočasného vykrytí neobsazených manažerských či inženýrských pozic v oblasti managementu kvality, výroby, logistiky, financí, projektů či nákupu.

 

Funkční specializace

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management
 • Kvalita & Výroba
 • Logistika & Nákup
 • Rozvoj dodavatelů / Troubleshooting

Certifikace

 • Certifikovaní podle ISO 9001

 

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

Příklady poradenských projektů:

·                  Snížení nákladů u německého výrobce telekomunikačních řešení. Ke snížení nákladů došlo zaměřením výrobního programu na profitabilní řešení a snížením objemu zásob při současném zvýšení obslužnosti zákazníků.

·                  Strategický audit u významného švédského výrobce parket. Výrobní a servisní program byl v celé Evropě nově zaměřen na oblast distribučních kanálů, zákaznický segment a oblast cenové politiky.

·                  Rozvoj strategie a restrukturalizace organizace pro lídra na trhu v oblasti výstavby průmyslových celků v České Republice.

·                  Vývoj strategií vstupu na trhy střední a východní Evropy (včetně Ukrajiny a Ruska) pro různé společnosti (obchodní společnost, výrobce paliv, okenních profilů, elektroniky a elektrotechniky, stejně jako podlahových krytin).

·                  Analýza místa a přesun výroby do centrální a východní Evropy (včetně Ruska a Ukrajiny) pro různé společnosti (subdodavatel automobilového průmyslu, výrobce motorů, kancelářských potřeb, filtrů, potravin, lékařské techniky, armatur).

·                  Vývoj nákupní strategie, identifikace, vyhodnocení a výběr dodavatelů v centrální a východní Evropě pro různé společnosti (dodavatelé automobilového průmyslu, železniční techniky, výrobce motorů, lékařské techniky, přesného strojírenství, výrobce ventilů, větrací a chladící techniky).

·                  Vývoj možného distribučního konceptu pro zásobování středoevropského a východoevropského trhu pro globálního výrobce plastových granulátů.

Příklady projektů realizovaných interim manažery a experty GiVE v automotive:

•                  Management kvality: metodické vedení týmu inženýrů kvality, pomoc s přechodem na novou IATF normu, moderace FMEA týmů, plánování kvality, monitorování a řešení zákaznických a dodavatelských stížností metodou 8D, audity dle VDA 6.3, vzorkování, rezidenti pro řízení Quality Gate, odborníci na projektovou kvalitu, Black Belt, …

•                  Logistika: vedení junior týmu logistiků a disponentů, zajištění optimalizace chodu oddělení logistiky a skladového hospodářství, zácvik nového vedoucího logistiky/kmenového zaměstnance, …

•                  Management dodavatelů: řízení reklamací, nápravná opatření, analýza kořenové příčiny, vyhledávání potenciálů ke zlepšení, interní audity, …

•                  Project management: vedení a koordinace projektu ve výrobním závodě od návrhu po předání do série, vytvoření, sledování a plnění projektového plánu časově i finančně, vedení lokálního teamu, ‎reporting, …

•                  Krizový management dodavatele: nastavení zrychlení a zjednodušení komunikace mezi dodavateli, zaměstnanci a zákazníkem ohledně změnových řízení, optimalizace JIT dodávek podle požadavku zákazníka, …

•                  Optimalizace výrobních procesů: nastavování taktů linek, řešení optimálních výrobních lay-outů, optimalizace plánování výroby v souladu s požadavky zákazníků, LEAN Production, …