Jan Pýcha

Základní informace

 • Člen od: 25.08.2020
 • E-mail: jan.pycha@outlook.cz
 • Telefon: +420 602 527 467
 • Lokalita pro pracovní nasazení:
 • Linkedin: Jan Pýcha
 • Jazyky: anglický, německý ruský

 

Jan Pýcha je nezávislý konzultant a Interim Manažer specializující se na oblast krizového managementu a managementu v insolvenčním řízen. V minulosti pracoval jako GŘ společností Plastika,a.s. Kroměříž, Henniges Automotive,s.r.o. Ostrava, Brano Group,a.s. a Massag,a.s. Bílovec, jako finanční ředitel skupin Kappa Packaging,a.s. a Primus Group,a.s. a rovněž jako Investiční ředitel Bonatrans Group,a.s.

 

Funkční specializace

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management
 • Finance
 • Výroba
 • Reorganizace v rámci insolvenčního řízení

Působení v oborech

 • Automotive
 • Strojírenství
 • Letectví (výroba a údržba letadel a motorů, nikoliv doprava)
 • Zpracování plastů a pryží
 • Papír, celulóza
 • Kamenoprůmysl – lomy a zpracování kameniva

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

Termín                  Zákazník                                  Specifikace                                

05/20 – dosud     Best Bullets s.r.o.                   PM - financování výrobní linky

02/18 – 03/19     GRAM,s.r.o.                             PM – feasibility study nového závodu

04/12 - 08/12      Pilsen Steel,a.s.                      IM – financování společnosti

07/08 - 10/11      Henniges Automotive,s.r.o.   IM – řízení společnosti v ins. Řízení