Jana Dronská

Základní informace

  • Funkce ve sdružení: Člen výboru
  • Člen od: 03.11.2016
  • E-mail: dronska.jana@seznam.cz
  • Lokalita pro pracovní nasazení: ČR
  • Linkedin: Jana Dronská
  • Telefonní číslo: 606728882
  • Jazyky: angličtina, polština, ruština

Specializuje se na Public Relations a komunikaci. Působí jako mediální zástupce a poradce pro několik průmyslových firem, ale má zkušenosti i ve státním sektoru. Po dlouholeté práci ve zpravodajství České televize se rozhodla pro dráhu „na volné noze“ v roce 2013. Mimo jiné byla tiskovou mluvčí ocelářského podniku ArcelorMittal Ostrava nebo ministra průmyslu a obchodu.

Reference:

ArcelorMittal, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, GASCONTROL GROUP, DIAMO, s. p., VIADRUS a.s., VIKIPID a.s., Česko-polská obchodní komora, Ústav profesních studií Ostrava, Vysoká škola podnikání, British Steel, VÍTKOVICE STEEL, Lumius, Veolia Energie.

Manažeři v akci - seriál TV Polar: Jana Dronská

Specializace

  • Brand management, Coaching, mentoring, lectoring, Komunikace a PR; Mediální zastupování a mediální poradenství, Krizová komunikace, Obchod, marketing, Tvorba strategií včetně implementace, Změna a budování firemní kultury

Působení v oborech

  • Poradenství a konzultace, Energetický průmysl a energetika, Hornictví, dobývání a primární zpracování nerostných surovin, Hutnictví a slévárenství, Media, Odpady a cirkulární ekonomika, Statní a veřejná správa, Stavebnictví a reality, Strojírenství

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty