Tomáš Pastrňák

Základní informace

 • Člen od: 11.04.2011
 • E-mail: tomas.pastrnak@afry.com
 • Lokalita pro pracovní nasazení: Česká republika, Slovensko Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko
 • Linkedin: Tomáš Pastrňák
 • Telefonní číslo: +420 733 320 494
 • Jazyky: Anglický jazyk, Ruský jazyk
 • Zástupce společnosti: R.F.T. s.r.o.

 

Tomáš Pastrňák je nezávislý interim manažer, který se specializuje na oblast řízení obchodních a výrobních společností. V rámci svého působení ve firmách řídí restrukturalizaci, zajišťuje zvyšování efektivnosti, připravuje akvizice popř. zajišťuje rozvoj obchodních vztahů v nových oborech či na nových teritoriích.

V minulosti působil ve statutárních a kontrolních orgánech výrobních společností v oboru stavebnictví, papírenském průmyslu, či výrobě plastů. V oblasti zahraničního a tuzemského obchodu a marketingu se zaměřuje na oblast strojírenství, energetiku a dopravu.

Prostřednictvím vlastní manažerské a konzultační společnosti R.F.T. s.r.o. je schopen realizovat i větší projekty, pro které je nutno sestavit početnější tým interim manažerů s širším odborným a profesním zaměřením.

 

Specializace

 • Audity a analýzy, Business development, Coaching, mentoring, lectoring, Exekutivní řízení firem a firemních divizí, Finance, kontroling a reporting, Finance, daně, Finance, financování, Finance, účetnictví, konsolidace, Hledání úspor, Insolvenčních řízení a reorganizace, Komunikace a PR; Mediální zastupování a mediální poradenství, Krizová komunikace, Krizový management, Nákup, strategický nákup, global sourcing, Obchod, marketing, Optimalizace procesů, Personalistika, řízení lidských zdrojů, HR, Podpora při fúzích a akvizicích, Procesní management, Projektový management, Provozní řízení, Restrukturalizace a transformace, Revitalizace firem a jejich divizí, Správa majetku, Strategické plánování, Strategické řízení a rozvoj firem, Tvorba strategií včetně implementace, Výroba a související procesy, Změna a budování firemní kultury, Změnový management, Zvyšování efektivity a výkonnosti firem

Působení v oborech

 • Poradenství a konzultace, Doprava a dopravní technika, Energetický průmysl a energetika, Hornictví, dobývání a primární zpracování nerostných surovin, Hotelnictví a pohostinství, Hutnictví a slévárenství, Logistika, zásobování a distribuce, Nábytkový průmysl, Velkoobchod, maloobchod, Reality, Služby (jinde neuvedené), Sport a souvidející činnosti, Statní a veřejná správa, Stavebnictví a reality, Strojírenství, Tiskařství a papírenství, Zdravotnictví a sociální péče

Certifikace

 • Certifikát Interim Managera, 2016
 • Nottingem Trent University – MBA Strategic Management (2008-2011)
 • NESCOT College London (1998)
 • Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava – podnikatelství a management (1992-1997)
 • SPŠ strojní – obor strojírenská konstrukce (1988-1992)

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

– nyní | Restrukturalizační agentura a.s., Předseda představenstva

Restrukturalizační agentura poskytuje pomoc středně velkým výrobním a obchodním firmám v procesu restrukturalizace a změnového řízení.

RA a.s. je soukromým subjektem, který využívá privátních finančních zdrojů k financování dalšího rozvoje či překlenutí krizového období českých soukromých firem a to hlavně ve strojírenském průmyslu a energetice. Více na: www.restartujto.cz

| POM Industry s.r.o., krizové řízení, prodej podniku

 • krizové řízení a restrukturalizace průmyslové lakovny
 • vyřešení hrozby úpadkového stavu
 • příprava pro vstup strategického investora
 • zajištění financování, nastavení procesů řízení výroby a obchodu

| LIFTCOMP a.s., interim manažer pro restrukturalizaci

 • krizové řízení a restrukturalizace tradičního výrobce osobních a nákladních výtahů
 • příprava střednědobé strategie stabilizace firmy a její přípravy na další rozvoj
 • zavedení nových metod řízení, změna organizace a způsobu práce, zeštíhlení organizační struktury
 • nastavení efektivních kontrolních mechanismů a systému reportingů
 • příprava obchodní strategie
 • zajištění financování
 • příprava podmínek pro akvizice

| ACF CZ s.r.o., interim krizový manažer

 • analýza obchodních možností, posouzení situace na trhu v oboru výroby plastových obalů
 • krizové řízení podniku před zahájením insolvenčního řízení
 • zajištění toolingového financování, finanční stabilizace, jednání s bankami a dodavateli
 • příprava a zahájení insolvenčního řízení
 • zvýšení efektivity činností a produktivity
 • tvorba krátkodobé strategie pro části podniku vybrané k dalšímu rozvoji a odprodeji investorům
 • příprava na prodej podniku

| P.Z.S. Group s.r.o. , interim obchodní ředitel, poradce jednatele

 • tvorba a implementace obchodní strategie obchodní společnosti v oblasti průmyslového zásobování
 • založení divize zahraničního obchodu – řízení obchodní činnosti na Slovensku, Turecku, Rakousku
 • nalezení strategických obchodních partnerů
 • zvýšení ekonomické výkonnosti firmy

| Papírna Aloisov a.s., předseda dozorčí rady

 • restrukturalizace závodu bývalých Olšanských papíren a.s.
 • odkoupení části podniku v rámci konkursního řízení controling
 • příprava střednědobé strategie rozvoje společnosti,
 • zajištění nákupu strategických surovin
 • zajištění financování v průběhu restrukturalizace
 • příprava pro prodej cílovému investorovi