Ondřej Menšík

Základní informace

Již 15 let se zabývám pojištěním a řízením rizik u klientů. Prvně to bylo po dobu 6,5 let bankopojištění pro lidi, tedy retailovou klientelu.

Nyní již 8 let řeším rizika ve středních a velkých firmách z různých odvětví (zejména v rámci spolupráce s odborníky z řad rizikových inženýrů) za účelem kvalitního pojistného krytí. S využitím systémového přístupu řídíme rizika v oblastech jako je požární ochrana, živelní rizika (povodně, vichřice, krupobití, atd.), průmyslová bezpečnost, zabezpečení proti krádeži, přerušení provozu resp. kontinuita výroby, rizika z odpovědnosti, kybernetická rizika, terorismus, rizika z nezaplacení pohledávek odběratelů a další.

Funkční specializace

  • Finance, risk management, Obchod, marketing, Řízení kvality, systémy řízení kvality a rizik

Působení v oborech

  • Automobilový průmysl, Bankovnictví, investiční fondy, Cestovní ruch, turismus, Poradenství a konzultace, Doprava a dopravní technika, Dřevozpracující průmysl, E-commerce, Elektrotechnika, Energetický průmysl a energetika, Farmacie, FMCG (rychloobrátkové zboží), Frančízing, Hornictví, dobývání a primární zpracování nerostných surovin, Hotelnictví a pohostinství, Hutnictví a slévárenství, Chemický průmysl, Informační a komunikační technologie, robotizace, Kosmetický průmysl a výroba hygienických a čistících prostředků, Letecký průmysl, Logistika, zásobování a distribuce, Media, Nábytkový průmysl, Velkoobchod, maloobchod, Odpady a cirkulární ekonomika, Pojišťovnictví, Potravinářství, Sklářský a keramický průmysl, Služby (jinde neuvedené), Sport a souvidející činnosti, Start up, Statní a veřejná správa, Stavebnictví a reality, Strojírenství, Školství a vzdělávání, Textilní průmysl, Tiskařství a papírenství, Vodohospodářství, Zbrojní průmysl, Zdravotnictví a sociální péče, Zemědělství a primární zpracování zemědělských produktů, Zpracování plastů a pryží, Železniční průmysl

Certifikace

  • Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky Odborná způsobilost - distribuce pojištění velkých pojistných rizik

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

2017 – nyní | RESPECT, a.s., obchodní manažer

obchodní manažer pojišťovací makléřské společnosti, řízení rizik ve středních a velkých firmách, rozvoj obchodního oddělení na Moravě

2012 – 2017 | RENOMIA, a.s., pojišťovací makléř, obchodní oddělení

2017 – 2017 | Ascari s.r.o., IM manažer

7 měsíční projekt na rozvoj obchodního oddělení pro celou ČR

2008 – 2012 | ČSOB Banka, ředitel pobočky Bohumín