Zpět

CAIM na semináři AMSP

19.1.

CAIM na semináři AMSP

Ladislav Novák a Jan Dolejš z CAIM přednášeli 19. ledna v Praze na semináři Krizové řízení, který organizovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP).

Setkání zahájila ředitelka AMSP paní Eva Svobodová. Akci uvedla jako součást projektu Rok udržení podnikání, jehož hlavní náplní je sdílení praktických rad a zkušeností z praxe. Ukazuje se totiž, že krizová situace začíná vždy uvnitř společnosti. V krizové situaci je potřeba zachovat chladnou hlavu a zaměřit se na řešení příčin, nikoliv důsledků krize a důsledně prioritizovat podle důležitosti.

Je potřeba formulovat cíl, na který se všichni zaměří, uvedl kromě jiného a na konkrétních příkladech demonstroval Ladislav Novák, který se tak podělil o své více než třicetileté zkušenosti s krizovým managmentem. Jan Dolejš představil činnost asociace CAIM a zdůraznil, že hlavně schopnost prosadit změny ve společnosti a zkušenost s řízením v různých situacích a společnostech dělá z manažera krizového manažera.

Zaměření projektu AMSP „Rok udržení podnikání 2023“ odráží realitu podnikatelského prostředí MSP v roce 2023. V tradičních oborech MSP řeší nejpalčivější problémy, kterými se projekt zabývá. Projekt chce přispět k udržení podnikání MSP napříč obory ve složitém období vysokých cen energií, pohonných hmot, vysoké inflace, tlaku na mzdy, narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců, prudkých výkyvů cen materiálů a dopadů války na Ukrajině včetně ztrát některých trhů. Sdílení praktických rad a zkušeností z praxe je hlavní náplní projektu.

Galerie