Zpět

Business snídaně s krajskou hospodářskou komorou

23.1.

V Ostravě proběhla akce pro firmy ve spolupráci CAIM a KHK Moravskoslezského kraje.

Téma setkání bylo: jak může interim management pomoci v malých a středních firmách. Sešlo se 20 majitelů firem, které téma zaujalo. Své zkušenosti sdílela Radka Šušková a věnovala se tématu řízení změny interim manažerem. Na příkladech nástupnictví a řízení změny business modelu ve firmě ukázala, že interim management může být pro SME řešením. Petr Karásek ve své prezentaci ukázal, jak může interim management pomoci vyvést firmu z krize a dával do kontextu příčiny krizí a jejich možnosti, jak jim předcházet. Po skončení prezentací ještě pokračovala diskuse a zazněly odpovědi na otázky nejen od přednášejících, ale i od dalších kolegů z CAIM, kteří přijali pozvání na akci.  Diskuse se účastnila Iva Hovadová, Jana Dronská, Ladislav Musil, Rudolf Pustějovský. 

Galerie