Zpět

CAIM na akcích partnerských organizací

30.5.

Zástupci CAIM se v průběhu celého roku aktivně zúčastňují různých odborných akcí. Na konci jara se jich uskutečnilo hned několik. Jednou z nich byl Národní průmyslový summit, který se konal koncem května v pražské Betlémské kapli. S Národním centrem průmyslu 4.0 naše asociace spolupracuje dlouhodobě. Summit je setkáním vrcholných představitelů vlády, průmyslu a akademie, které pořádá Národní centrum průmyslu 4.0 a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Za CAIM se summitu a večerního doprovodného programu účastnili Iva Hovadová, Luděk Čermák a Petr Karásek.

Již tradičně také členové CAIM poskytli své názory do sborníku Analýza českého průmyslu 2023, který je vydáván u příležitosti tohoto summitu. Iva Hovadová se ve svých příspěvcích zabývala tématikou předvýrobních etap a dodržováním stanovených postupů výrobních procesů, Petr Karásek důvěryhodností dat sbíraných z jednotlivých částí výrobního procesu a do sborníku přispěl i další člen CAIM Tomáš Krýsl na téma datové analýzy, modelace a vizualizace pro efektivnější řízení výrobních procesů.

Další květnovou událostí byla účast zástupců CAIM na rozšířené schůzi asociace TMA (Turnaround Management Association) na pražské Grébovce, kde byl tentokrát hlavním hostem Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky. Aktivně se do diskusí o makroekonomickém vývoji ČR i do dalších debat se zástupci bank, poradenských společností, špičkových právních kanceláří a manažerů podniků zapojovali členové CAIM Jana Dronská, Ladislav Musil, Tomáš Rybička a Petr Karásek.

Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE Praha pořádalo rovněž v květnu konferenci INSOLVENCE 2023 – Insolvence v případových studiích. I na této akci bylo CAIM viditelně a „slyšitelně“ zastoupeno Petrem Karáskem, Václavem Korcanem a René Skýpalou. 

 

Galerie