Zpět

CAIM na CEE Automotive Supply Chain 2019

14.11.

CAIM na CEE Automotive Supply Chain 2019

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2019 proběhlo v Olomouci největší setkání automotive dodavatelů v České republice a na Slovensku CEE Automotive Supply Chain 2019. Mezinárodní fórum zahrnovalo konferenci, výstavu, B2B jednání a networking. Akce se zúčastnilo více než 400 účastníků ze 17 zemí světa, mezi nimi také několik členů CAIM.

První den byl věnovaný konferenci s informacemi o globálních ekonomických perspektivách a jejich vlivu na automotive, trendech v dodavatelsko-odběratelských vztazích, robotizaci a logistice. Druhý den akce nabídl možnost navázat obchodní kontakty při řízených B2B schůzkách pro profesionály z automobilového průmyslu, kteří hledají partnery v regionu střední a východní Evropy.

Akce se zúčastnilo 6 členů CAIMu a také jeden člen partnerské SAIM, přičemž P. Prokop, Z. Vejvoda, T. Krýsl, J. Tužil či B. Lipovský zastupovali skupinu providerů IM a R. Skýpala a P. Karásek skupinu interim manažerů. Proběhlo velké množství schůzek B2B zejména se zástupci dodavatelů do automobilového průmyslu.

„Shodli jsme se, že stále mezi těmito firmami není povědomí o interim managementu dostatečné a je třeba na jeho zviditelňování stále intenzivně pracovat. Z rozhovorů také vyplynulo, že nejefektivnější metodou zviditelňování práce interim manažerů je publikovaní reálných projektů či příběhů, v takové podobě, aby mohli potenciální klienti porovnat zveřejněné zkušenosti jednotlivých interim manažerů se svojí aktuální situací a podle toho si vybrat vhodného interim manažera či tým,“ řekl Petr Karásek, místopředseda CAIM.

Třetí ročník akce CEE Automotive Supply Chain 2019 organizovalo Sdružení automobilového průmyslu společně se slovenským Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky a dalšími partnery. Poprvé se tato významná akce uskutečnila v České republice.

Galerie