Zpět

CAIM na Restrukturalizačním fóru v ČNB

18.10.

CAIM na Restrukturalizačním fóru v ČNB

Tým členů CAIM pod vedením Petra Karáska v říjnu dokončil projekt krizového řízení ve strojírenské společnosti MICo (Třebíč), která se dostala v důsledku nezvládnutého procesu nástupnictví a řadě manažerských chyb majitelů do úpadku. Na její záchraně se podílel tým členů CAIM: Petr Karásek, Václav Korcan, Iva Hovadová, Jaroslav Vojtěchovský, František Perdok a Jana Dronská. S primární analýzou výrazně napomohl také Tomáš Rybička.

Jedná se o jednu z nejrychlejších reorganizací výrobního podniku od doby platnosti nového insolvenčního zákona. Výsledkem je právně oddlužená společnost, přičemž současně probíhala i provozní restrukturalizace podniku. Tým krizových manažerů pod vedením Petra Karáska přenastavil interní procesy, přejednal problematické kontrakty a připravil základy nové strategie. Během celého procesu se nezastavila výroba ani žádný provoz podniku, nedošlo ani k propouštění zaměstnanců.

Právě tento úspěšný případ byl prezentován na 10. ročníku Restrukturalizačního fóra, které pořádala asociace TMA v České národní bance za účasti téměř 300 hostů z řad bankéřů, právníků, poradců či manažerů. Prestižní akce byla velmi zajímavá zejména vzájemnými diskusemi nad prezentovanými tématy, zúčastnila se jí více než desítka členů CAIM.

Pár dnů před touto akcí se konalo rozloučení krizových manažerů se všemi zaměstnanci firmy MICo ve známém Dalešickém pivovaru u Třebíče (známého z filmu Postřižiny).

Galerie