Zpět

CAIM na Strojírenském veletrhu v Brně

Štítky: článek

15.10.

CAIM na Strojírenském veletrhu v Brně

Stalo se tradicí, že se CAIM prezentuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Letos jsme pojali naši účast jak společensky, tak odborně a trochu mediálně.

Zástupci CAIM se účastnili kooperační akce Hospodářské komory ČR Kontakt – Kontrakt, na kterou se přihlásily dvě stovky českých i zahraničních subjektů. Představitelé CAIM se mimo jiné setkali také s prezidentem HKČR Vladimírem Dlouhým (foto 1). Nechyběli jsme na setkání porevolučních ministrů průmyslu a obchodu, které organizovala současná ministryně Marta Nováková jako poděkování za jejich podíl na revitalizaci českého hospodářství po roce 1989 (foto 2).

Místopředseda CAIM Petr Karásek se zapojil do diskuze na konferenci „Manažeři, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti ČR“, kterou uspořádala Česká manažerská asociace (foto 3-5). Účastníci se shodli na tom, že Česko se vzdaluje vyspělým ekonomikám a stát nemá plán na zvýšení konkurenceschopnosti země a na přechod ekonomiky na technologickou znalostní ekonomiku odpovídající požadavkům 21. století.

S redaktorem Hospodářských novin jsme debatovali o významu a vývoji automatizace a robotizace v ČR. Jedna z myšlenek Petra Karáska vyla využita v článku na ihned.cz (3. 10.): „Zavést roboty do výroby už si mohou dovolit i menší rodinné firmy. Zjistily, že se jim vyplatí, a zvyšují marže“.

-JD-

Galerie