Zpět

CAIM na valné hromadě AutoSAP

Štítky: článek

11.12.

11. prosince proběhla jubilejní 90. Valná hromada Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). Na vrcholném setkání cca 150-ti majitelů a manažerů firem tohoto důležitého průmyslového sektoru se prezentovala i naše asociace.

Ve vzdělávacím centru Floret v Průhonicích se diskutovala příprava odvětví na hluboké změny, které souvisejí s trendy budoucnosti i novými předpisy Evropské unie. V problematice zajištění podmínek pro nástup nízkoemisní mobility, podmínek pro konektivitu a autonomní řízení, nástup digitalizace a umělé inteligence chce AutoSAP přispívat k vytváření prostředí, ve kterém nebude docházet k neuváženým legislativním a nelegislativním změnám, které mohou mít pro autoprůmysl v České republice i Evropě zásadní následky.

Prezentace činnosti CAIM byla zaměřena na představení příběhu záchrany firmy ESSA Czech, na které se kromě místopředsedy CAIM Petra Karáska podíleli i další členové asociace V. Korcan, I. Hovadová, L. Musil, J. Vojtěchovský a částečně i P. Karkovský.

Petr Karásek popsal vývoj situace ve firmě od začátku problémů, přes zahájení insolvenčního řízení až po vstup českého investora. Krizové řízení interim manažery z asociace CAIM sehrálo klíčovou roli pro zajištění provozní stabilizace. Samozřejmě nechybělo poučení z krizového vývoje a doporučení. Problémy byly postupně vyřešeny, firma komplexně funguje, dnes již pod novým názvem Tawesco automotive.

 

 

Galerie