Zpět

CAIM se podílela na třídílném speciálním podcastu NA KOMORU

4.3.

V rámci spolupráce s Hospodářskou komorou připravila Iva Hovadová miniseriál podcastů, pozvání přijali Václav Korcan a Tomáš Rybička

V rámci naplňování priorit roku 2024 a spolupráce s HK ČR jsme připravili miniseriál podcastů na téma: Jak efektivně řídit firmu ve složité době? A co dělat, pokud se začnou objevovat problémy? Nejen tato témata byla uvedena v třídílném speciálu podcastů Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje NA KOMORU, jehož spoluautorkou je Iva Hovadová, která přizvala na natáčení další kolegy z CAIM.

V prvním dílu jsme se zaměřili na představení interim managementu a České asociace interim managementu, která získala od Hospodářské komory ČR OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI oboru interim management, zde byl stručně vysvětlen význam této autorizace. Dále byl představen interim management a možnosti jeho využití pro úspěšné řízení firem. „Naši členové pomáhají firmám řídit změny a důležité projekty, řešit krizové situace, zachraňovat jejich provozy, vyrovnávat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu. Pomáhají firmám, které potřebují externí pomoc ke zvládnutí výjimečné situace, a to malým rodinným, středním i velkým firmám či korporacím, napříč různými sektory,“ řekla Iva Hovadová.

V dalších dvou dílech jsme pak rozebrali strategii, obchod, provoz firmy, ekonomiku a finance. „K těmto tématům jsem přizvala své kolegy Václava Korcana  a Tomáše Rybičku, certifikované interim manažery. Společně jsme se zaměřili ve stručnosti na oblasti, kde ve firmách nacházíme největší rezervy, které způsobují následné problémy. Vše začíná u neexistující strategie, dále se promítá do oblasti obchodu, samozřejmě do provozu firmy, řízení, ekonomiky zakázek a následně do oblastí firemních financí. Často však stačí řešit jednotlivé oblasti včas nebo včas požádat o pomoc,“ dodala Iva Hovadová.

Podcasty si poslechnete níže:

Galerie