Zpět

CAIM spolupracuje s Asociací rodinných firem

15.2.

CAIM spolupracuje s Asociací rodinných firem

Česká asociace interim managementu (CAIM) uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci s Asociací rodinných firem (ARF). Představitelé asociací smlouvu stvrdili svými podpisy u příležitosti schůze výboru CAIM v Kopřivnici dne 13. 2. 2020.

Obě asociace mají zájem při naplňování svého poslání a uskutečňování své činnosti spolupracovat, pomáhat si a propagovat se navzájem. Budou spolupracovat na různých aktivitách, společných produktech a setkáních za účelem networkingu, podpory a sdílení zkušeností, zejména pak v rámci seminářů, workshopů a dalších akcí.

Posláním ARF je sdružování majitelů, ředitelů a managementu rodinných firem a rodin vlastnících firmy s cílem vytvoření kvalitní informační a servisní platformy pro rozvoj rodinných firem v ČR. ARF pomáhá svým členům ve všech aspektech jejich fungování od strategických rozhodnutí po každodenní provoz.

Jedním z aktuálních témat, ve kterém mohou asociace vzájemně uplatnit své zkušenosti, je problematika přípravy rodinných firem na prodej nebo předání.

Smlouvu podepsal za CAIM předseda Ján Dolejš a člen výboru Tomáš Krýsl, za ARF předseda rady asociace Jan Pavelka.