Zpět

CAIM v časopise Moderní řízení

Štítky: press

24.4.

V aktuálním vydání časopisu Moderní řízení se předseda České asociace interim managementu T. Pastrňák zamýšlí nad tím, jak zlepšit podnikatelské prostředí v Moravskoslezském kraji. Anketu nazvanou "Moravskoslezský kraj a vize lídrů", která navazuje na ostravskou konferenci BIG THINK/G, najdete na straně 32-33.


Moderní řízení je měsíčník poskytující výběr zahraničního i domácího know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Informuje o nových trendech v řízení, přináší analýzy a výsledky výzkumů, případové studie, zkušenosti z řízení podniků, profily manažerů. Věnuje se i otázkám životního stylu, kariéry a vzdělávání manažerů.


Moderní řízení 4/2017 (v příloze)

Modern____zen__4__1_.pdf