Zpět

Další členové CAIM získali certifikaci

18.5.

V letošním prvním kole certifikací, které proběhlo v dubnu, uspěl zkušený manažer Jan Pýcha, který je členem asociace od roku 2020. Jak náročné je obhajovat před komisí zkušenosti z projektů zakusil také předseda asociace Ján Dolejš, který je dlouholetým členem a jedním ze zakladatelů asociace.

Oba splnili stanovené podmínky, předložili příslušné doklady a podklady, včetně zpracovaných tří projektů. Během certifikace představili tyto své projekty i svoji práci a odpovídali na dotazy certifikační komise. Závěrem proběhlo hlasování a oba zájemci si s úlevou vyslechli, že uspěli a posílí tak skupinu certifikovaných interim manažerů, kterých jsou už dvě desítky.

Předání certifikátů proběhlo na květnové schůzi výboru v Hradci Králové, kde kromě Jána Dolejše a Jana Pýchy obdrželi certifikáty dva členové, kteří uspěli při podzimní certifikaci - Jan Žák a Jana Dronská.

Certifikace potvrzuje vysoký stupeň odbornosti, víceleté zkušenosti i úspěchy v oblasti interim managementu a dává tak větší prestiž držitelům, kteří mimo jiné musí splňovat věkovou hranici min. 40 let. Zavedena byla v roce 2016.