Zpět

IM příběh: Minipříběh úspěšného interim managementu

Štítky: Příběhy IM

27.12.

Minipříběh úspěšného interim managementu

Posláním interim manažerů je dočasné poskytnutí manažerských kapacit, zkušeností, znalostí a dovedností na určitou dobu firmě, která nemá svůj vlastní personál na exekutivní řízení, ocitá se z různých příčin v problémech či krizi, prochází restrukturalizací, chce zavést nové projekty, potřebuje nastavit procesy či analyzovat stávající nezávislým a nezaujatým pohledem. V některých případech je třeba řešit firmu komplexně, v některých pouze její jednotlivé části či oblasti.

Velký význam je v jednotlivých společnostech zpravidla kladen na finance a ekonomiku, řízení výroby, nákup a logistiku, kvalitu a procesy, personalistiku, obchod atd. Avšak oblast péče o zákazníka či zabezpečení komplexního poprodejního servisu je v mnoha případech dle zkušeností opomíjena nebo není do celého komplexu zahrnuta vůbec. Přičemž kvalitní zákaznický servis „prodává“ další nové výrobky a jeho přidaná hodnota spočívá nejen ve spokojenosti konečného zákazníka či uživatele, v budování dobrého jména výrobce, ale zejména v generování významného objemu tržeb. Zde platí motto: prodat kvalitní výrobek je důležité, neméně důležité je však zajistit kvalifikovaný a kvalitní servis po dobu celé jeho životnosti.

Jedním z mnoha příkladů je menší rodinná firma XY, kde proběhla generační obměna a vedením firmy byly pověřeny „děti“ – dnešní čtyřicátníci. I přesto, že současný top management ve firmě již léta pracoval, rozhodl se na základě několika negativních podnětů a aktuální situace pro stanovení nové strategie společnosti, nastavení nových procesů a realizaci změn. K tomu bylo přizváno několik specialistů – interim manažerů. Jednou z oblastí, která byla řešena a úspěšně v krátké době dokončena, bylo vybudování poprodejních služeb. Po prvotní analýze situace jsme připravili společně strategii a návrhy opatření, následně se pustili aktivně do práce. Podařilo se obsadit nové oddělení technickými specialisty, což bylo v daném období téměř neřešitelným problémem, dále začal fungovat aktivní prodej náhradních dílů, byl vytvořen sofistikovaný systém pro tvorbu komplexní obchodně-technické dokumentace, katalogů a školení, byla nastavena pravidla pro servisování i údržbu daných produktů nejen v záruční době, ale zejména po dobu jejich dlouhé životnosti, dále mnoho dalších aktivit souvisejících se službami, prodejem, marketingem vč. interních aktivit a procesů.

Po ukončení každého úspěšného projektu je pro další pozitivní vývoj v daných firmách velmi důležitá kontinuita jednotlivých činností a pokračování v naplňování stanovené strategie jak managementem, tak výkonným personálem. To samozřejmě za podpory vlastníků či investorů.

Iva Hovadová

Člen CAIM