Zpět

Jak poznat, že firma se řítí do krize a kdy potřebuje pomoc odborníka

30.3.

Jak poznat, že firma se řítí do krize a kdy potřebuje pomoc odborníka

Připomínáme všem, kteří vnímají vršící se problémy související s koronakrizí, ale i jiné vlivy ohrožující podnikání, že interim manažeři z CAIM sestavili na podzim další aktuální sadu upozornění a doporučení pro firmy, které jim pomohou přežít krizi, nebo si alespoň uvědomit důležité souvislosti a nasměřovat další kroky. Součástí dokumentu je také jednoduchý "kondiční" test pro střední a menší podniky. Sami majitelé či manažeři si tak mohou rychle zjistit, jak vážná je jejich situace a zda už potřebují pomoc zvenčí.

Firmy zažívají neočekávané věci, se kterými se musí vypořádat. V některých případech jsou změny na trhu pro firmy likvidační, i když se firmě doposud dařilo dobře. V jiných případech tato situace pouze přispěje k tomu, že se předešlé či dlouhodoběji neřešené problémy jen dále prohloubí. Majitel nebo management si logicky mohou klást otázku, zda to zvládnou sami anebo zda je dobré sáhnout pro pomoc z venku, případně kdy. 

Existují propracované postupy a metody pro posuzování finančního zdraví firem, které používají například bankéři, auditoři, ale i krizoví manažeři. Pro rychlou orientaci však stačí několik otázek, přičemž finanční situace není tím nejdůležitějším kritériem. Interim manažeři z CAIM sestavili pro střední a menší podniky jednoduchý kondiční test – viz. příloha.

Pokud jsou vaše odpovědi v testu vždy označeny vyššími čísly - tedy například 3 a výše, situaci lze považovat za vážnou a je nutné neváhat a začít adekvátně situaci řešit. V první řadě by měl každý zvážit, jestli je schopen vyřešit situaci vlastními silami. Další možností je požádat o pomoc zkušeného poradce, mentora, nebo interim manažera. V úvahu připadá i fúze nebo prodej. Připomínáme, že
v této situaci už může být nutné provést tzv. test likvidity, zejména k identifikaci a práci s riziky předlužení a/nebo platební neschopnosti podle insolvenčního zákona.

-JD-

Kondiční test firmy ZDE