Zpět

Jak úspěšně řídit firmy v době covidové

25.10.

CAIM připravila ve spolupráci s Krajskou Hospodářskou komorou Pardubického Kraje a společností GIST dne 21. 10. seminář na téma  JAK ÚSPĚŠNĚ ŘÍDIT FIRMY A VYVAROVAT SE CHYB v době covidové. Na organizaci se podílela za CAIM v rámci dlouhodobé spolupráce s regionálními hospodářskými komorami Iva Hovadová.

V rámci semináře se prezentující zaměřili na rozdíly fungování zdravé firmy vs. firmy se symptomy jednotlivých problémů, dále zazněla doporučení  jak eliminovat problémy, na co se zaměřit v jednotlivých oblastech fungování firmy od strategie společnosti, managementu, řízení rizik až po business inteligence a controllingové nástroje, kdy poslední dvě oblasti prezentoval zástupce společnost GIST.  Po prezentacích následovala mezi účastníky diskuse k jednotlivým tématům.

Galerie