Zpět

Je vaše firma přitažlivá pro zaměstnance?

Štítky: článek

4.5.

Je vaše firma přitažlivá pro zaměstnance?

Tato otázka a s ní spojené aspekty se řešily na dalším workshopu, který uspořádala Česká asociace interim managementu pro zájemce z řad manažerů, podnikatelů a zástupců malých a středních firem. Ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno proběhla 27. 4. v Brně debata s našimi předními interim manažery o přitažlivosti firem pro zaměstnance. Téma reflektuje aktuální nedostatek pracovníků na trhu práce, který trápí stále více firem, ale také propastný rozdíl mezi řízením firem v ČR a na západ od nás.

Hlavní iniciátor akce Martin Haluzík(člen CAIM) se ve svém proslovu věnoval různým úskalím rozvoje firem. Přestože problémy firem související s růstem jsou poměrně časté, firmy na ně nejsoupřipraveny, nechtějí si je přiznat a nezvládají je. Doporučení interim manažera na otázku, jak si udržet dobré renomé, se dá shrnout takto: „Přepněte z řízení zisku na řízení hodnoty“. Podle Martina Haluzíka je důležité zaměřit se na 4 hlavní okruhy: vize společnosti musí fungovat jako cíl, manažeři nesmí zapomínat na personální marketing, aby byli zaměstnanci ztotožněni s vizí společnosti, a také na controlling, který má vazbu na budoucnost. Manažeři by měli řídit firmu marketingově a budovat tak silný brand, který přetrvá i v „horších“ časech.

Dalším interim manažerem, který se podělil s přítomnými o své zkušenosti, byl předseda CAIM Vít Buchta. Zaměřil se na to, jak zaujmout a motivovat zaměstnance. Hovořil o odlišných přístupech jednotlivých generací k pracovnímu vytížení i hodnotám, ze kterých je potřeba vycházet.Například pro generaci mladých lidí narozených po roce 1976, nazývanou generace Y, není důležité jisté pracovní místo a stálý plat oproti předchozí generaci X. Generace Y dává přednost svému osobnímu životu, a proto taky požaduje flexibilní zaměstnání, kde není omezen osobní volný čas. Předseda CAIM popsal také jednotlivé finanční a nefinanční benefity, které se ve firmách používají běžně i méně obvykle.

Atraktivitou firem se zabýval také certifikovaný interim manažer Tomáš Rybička a připomenul časté nedostatky a nešvary v řízení českých firem. Popsal podstatu IKIGAI a našel paralely v řízení pracovní síly. Přidal aktuální čísla nezaměstnanosti a popis základní situace na pracovním trhu ČR. Představil zároveň podstatu i výhody interim managementu v praxi a popsal rozdíl mezi interim manažerem a poradcem či poradenskou firmou. Mezi hlavní přednosti interim manažera patří jeho odbornost, zkušenosti, nestrannost, finanční nezávislost, rychlost, flexibilita a orientace na cíl nikoliv zisk.

Diskuse s účastníky workshopu potvrdila, že firmy buď neřeší problémy, které jim sice hrozí, ale zatím je nepálí, nebo je už pálí, ale s jejich řešením si nevědí rady. Jsou však ochotni se učit i měnit své zaběhnuté postupy, když jim opravdu jde o rozvoj firmy.


Galerie