Zpět

Koncepční workshop - tvoříme novou strategii CAIM

20.5.

Výbor na dvoudenním zasedání dokončil vizi a začal pracovat na strategickém směřování CAIM.

Loni se osvědčilo pracovní setkání členů výboru, včetně revizora a tajemnice, na kterém se neřeší běžná agenda a organizační záležitosti, ale dlouhodobější záležitosti, jako je další směřování, rozvoj a strategie CAIM. Proto jsme po roce opět uspořádali intenzivní dvoudenní workshop, abychom koncepční otázky posunuli zase o krok dál. Tentokrát se konal v Pardubicích a vedla jej znovu zkušená mentorka Radka Šušková.

Před rokem jsme pracovali na revizi a aktualizaci mise a zahájili jsme přípravu vize a strategie CAIM pro další období. Nyní jsme se tedy mohli zaměřit na doladění vize, aby vyjadřovala, že chceme být respektovanou asociací sdružující profesionály - zkušené interim manažer, která podporuje své členy a je lídrem, autoritou i odborným garantem oboru interim management v České republice. Následovaly již konkrétní diskuse o tom, jak by měla vypadat strategie CAIM a co všechno by měla obsahovat. Úvodem jsme si samozřejmě stanovili cílové skupiny, ke kterým budou jednotlivé aktivity a záměry směřovat.

Snažíme se udržovat na výborech přátelskou atmosféru, a proto si připomínáme společně i naše kulaté narozeniny. Večerní program jsme tedy spojili s oslavou životního jubilea místopředsedy Petra Karáska.

Společný výjezd hodnotíme jako velmi užitečný a obohacující. Věříme, že je to další důležitý krok k profesionalizaci a rozvoji CAIM. Uvědomujeme si však také, že je potřeba zapojit do strategických aktivit a spolupráce více členů CAIM. V příštích týdnech budeme ladit obsah a koncept strategie představíme na výroční členské schůzi v září.

 

 

Galerie