Zpět

Koncepční workshop výboru CAIM

30.6.

Čas od času je potřeba se zastavit, zhodnotit uplynulé období a věnovat čas dalšímu směřování, rozvoji a strategii. Na konci června se proto sešel výbor na netradičním místě a v netradičním čase. Všichni členové výboru včetně revizora jsme v Dašicích dva dny pracovali na revizi a aktualizaci mise a přípravě vize a strategie CAIM pro další období. Workshop vedla zkušená manažerka a mentorka Radka Šušková.

A proč jsme vyjeli na dva dny? Na pravidelných výborech vždy stihneme ve 3 hodinách probrat operativní úkoly a stanovenou agendu související s přijímáním nových členů nebo certifikací těch zkušených. V běžných měsíčních setkáních výboru není prostor pro taková témata, která vyžadují hlubší přemýšlení a čas pro společné diskuse. Dva dny jsme proto věnovali diskusím, vzájemně si vysvětlovali pohledy na další směřování CAIM a připravovali výstupy na zářijovou členskou schůzi. Zaměřili jsme se také na téma redesignu webu CAIM, který patří mezi naše základní prezentační a komunikační nástroje. Připojil se k nám i kolega Petr Ševčík přes on-line.

Hodnotíme společný výjezd jako velmi užitečný a obohacující. Věříme, že je to další důležitý krok k profesionalizaci a rozvoji CAIM.

Galerie