Zpět

Konzultační dopoledne CAIM pro podnikatele z Kraje Vysočina

8.6.

CAIM připravila po vynucené pauze první osobní setkání pro podnikatele a firmy, tentokrát pro členy Hospodářské komory Kraje Vysočina. Tématem konzultačního dopoledne 27. 5. 2021 v Jihlavě bylo: Jak úspěšně řešit přicházející postcovidové problémy a neopakovat chyby druhých. Seminář zorganizovala v rámci dlouhodobé spolupráce s regionálními hospodářskými komorami Iva Hovadová v koordinaci s kolegy z CAIM Tomášem Krýslem a Jaroslavem Vojtěchovským.

Interim manažeři připravili pro první část setkání sumář svých zkušeností a doporučení v oblastech: řízení podniků, obchod, služby, výrobní procesy, nákup, logistika, ekonomika, controlling a personalistika. Připomněli zejména vysokou důležitost provázanosti jednotlivých oblastí a nutnost řešit problémy jiným způsobem než dosud, a pokud vlastní síly nestačí, je vhodné si najmout specialistu – interim manažera. Setkání bylo velmi interaktivní a účastníci měli možnost nejen položit dotazy, které zodpovídali jednotliví přednášející, ale také polemizovat. Především druhá část setkání byla vedena formou dialogu mezi členy CAIM a majiteli firem.

Galerie