Zpět

Kulatý stůl: Řízení rizik

19.11.

16. listopadu 2021 se v Praze uskutečnil Kulatý stůl  pro členy CAIM, který zorganizovala Iva Hovadová ve spolupráci s novým členem CAIM Romanem Lindauerem.

Tématem byl Risk management / řízení rizik a prezentace obsahovala řízení rizik pro interim manažery, konkrétní příklady chybějícího systému řízení rizik z praxe včetně teoretické části řízení rizik. Dále navazovala diskuze členů, kde byly komunikovány zkušenostmi z praxe interim manažerů.

Setkání interim manažerů bylo jako vždy velmi zajímavé, proto oficiální část pokračovala neformální dlouhou diskusí v nedaleké kavárně.

Galerie