Zpět

Lídři průmyslu hodnotili stav a vývoj odvětví

10.12.

Lídři průmyslu hodnotili stav a vývoj odvětví

Na Pražském hradě proběhla 10. 12. 2019 další velká diskuse vrcholných představitelů státu, lídrů klíčových průmyslových společností a zástupců předních svazů, komor a asociací o současném stavu a dalším směřování průmyslu a exportu. Její součástí bylo představení výsledků průzkumu mezi osobnostmi českého strojírenství, do kterého přispěl svými názory i Petr Karásek.

Za účasti členů vlády, guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka a dalších osobností byla na konferenci prezentována analytická Studie českého strojírenského průmyslu, která mapuje vývoj a situaci českých strojírenských firem ve druhém pololetí roku 2019. Společnost CEEC Research ji zpracovala na základě údajů získaných ze stovky uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností.

Z analýzy i diskuse vyplynulo například, že české strojírenství očekává pokles tržeb a celého odvětví, který by však neměl být vyšší než 2 %. Tento trend bude pokračovat i v roce 2021, kdy by výkon strojírenské výroby měl klesnout o dalších 0,7 %. Poklesu tržeb se obávají zejména malé a střední firmy. Pětina firem eviduje zhoršení platební morálky svých zákazníků, většina společností (62 %) se musí potýkat s navyšováním délky splatnosti faktur. Celá studie je dostupná na stránkách CEEC Research: http://www.ceec.eu/research/mech

Názory Petra Karáska, viceprezidenta České asociace interim managementu a krizového manažera v rámci Studie českého strojírenského průmyslu H2/2019:

Který typ výroby je nejvíce a který nejméně ziskový?

Je potvrzenou pravdou, že nejlépe jsou na tom podniky s finálním produktem, ještě lépe doprovázeným adekvátními službami pro uživatele. Práce podle cizí dokumentace (tedy bez vlastního vývoje a možnosti zásadních inovací) a bez přímé vazby na koncový trh a požadavky uživatelů je naopak disciplínou, ve které se obtížněji dociluje dlouhodobě udržitelné alespoň průměrné ziskovosti.

Které kroky by podle Vašeho názoru vedly ke zvýšení počtu kvalitních absolventů technických oborů v ČR?

Nejde jen o zvýšení počtu, ale zejména o kvalitu znalostí a schopností budoucích absolventů. Ústupky ve smyslu změkčování podmínek, rušení povinné maturity z matematiky či neustále rostoucí podpora spíše „povídacích“ oborů studia k tomuto cíli rozhodně nepovedou.

Daří se rostoucí náklady na strojírenskou výrobu zohlednit v cenách, za které dodáváte odběratelům? Co činí největší potíže?

Velmi obtížně, protože stále ve většině z nás převládá pocit, že produkce z Česka musí být přece obecně vždy levnější, než srovnatelné výrobky z Německa, Rakouska či Švédska. Toto podceňování sebe sama zkušení obchodníci na straně kupujících dokážou podvědomě odhalit a také velice šikovně využít, samozřejmě v neprospěch českých firem. Čest výjimkám.

Galerie